Wydarzenia Miesiąca – Grudzień 2019

0
1583

Ostatni miesiąc roku obfitował w wydarzenia o istotnym znaczeniu dla polskiej branży ubezpieczeniowej. Dlatego też wybór laureatów ostatniej w 2019 r. odsłony cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” był wyjątkowo trudnym zadaniem. Ostatecznie na liście grudniowych wyróżnień znalazły się: decyzja resortu finansów ws. reasekuracji w państwach trzecich, raport Najwyższej Izby Kontroli, rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w kwestii cesji wierzytelności odszkodowawczych, marka Gshield.gg oraz Anna Włodarczyk-Moczkowska.

WYDARZENIE MIESIĄCA – pozytywne stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące reasekuracji zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w państwach trzecich – za decyzję pozwalającą polskim ubezpieczycielom i reasekuratorom na zwiększenie pojemności ubezpieczeniowej, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wykonania zobowiązań z umów ubezpieczenia i da impuls do szybszego rozwoju rynku.

TEMAT MIESIĄCA– wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczące systemu nadzoru nad przestrzeganiem praw nieprofesjonalnych uczestników rynku ubezpieczeńza dowód na konieczność podjęcia działań prawnych oraz instytucjonalnych na rzecz wprowadzenia zmian mających na celu poprawę skuteczności systemu ochrony klientów zakładów ubezpieczeń.

INSTYTUCJA MIESIĄCASąd Najwyższy – za mocne i jednoznaczne podkreślenie prawa poszkodowanych do cesji wierzytelności odszkodowawczych w uzasadnieniu do uchwały dotyczącej pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy w razie sporu z ubezpieczycielem co do wysokości odszkodowania czy przebiegu zdarzenia.

PRODUKT MIESIĄCA marka Gshield.gg stworzona przez Europę Ubezpieczenia – za dostrzeżenie potencjału ubezpieczeniowego miłośników gier i zaoferowanie produktów ochronnych skierowanych do tej grupy klientów.

CZŁOWIEK MIESIĄCA – Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Wiener TU – za skuteczną strategię sprzedażową w segmencie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, której efektem jest tegoroczny awans Wiener TU do pierwszej dziesiątki największych graczy w OC ppm. oraz uzyskanie najwyższego wzrostu przypisu składki na pozostającym w spadkowym trendzie rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl