Wydarzenia Miesiąca – Luty 2021

0
665

Trwająca już od roku pandemia Covid-19 wpłynęła znacząco na wszystkie sfery życia, nie wyłączając oczywiście ubezpieczeń. To właśnie w jej wyniku wzrosło zainteresowanie ochroną życia, co przełożyło się na głębokie zmiany w ofertach produktowych zakładów z działu I. Covid-19 przyczynił się też do intensyfikacji procesów z zakresu fuzji i przejęć. Przykłady tych zjawisk często są prezentowane na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej”. Również w jej cyklicznym rankingu, z jego najnowszą, lutową odsłoną włącznie.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Fala zmian właścicielskich w polskiej branży ubezpieczeniowej – niespodziewanie duża liczba transakcji z obszaru fuzji i przejęć – zakup TU Zdrowie przez Neuca, przejęcie Punkty oraz April International w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej przez BIK oraz nabycie udziałów w Athena przez GreCO Polska – jakie miały miejsce w polskich ubezpieczeniach w lutym.

INICJATYWA MIESIĄCA

Karnawał produktowy Generali – głęboka modyfikacja oferty produktowej, w ramach której rozszerzono limity odpowiedzialności oraz wprowadzono nowe elementy do ubezpieczeń mieszkaniowych, komunikacyjnych, podróżnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

Unum Życie – za tegoroczny awans jego32 agentów (Life Protection Advisors) do międzynarodowego stowarzyszenia Million Dollar Round Table.

PRODUKT MIESIĄCA

Allianz Bezpieczne Życie – pakietowe ubezpieczenie na życie o bardzo szerokim zakresie ochrony oraz możliwości jej dopasowania do aktualnej sytuacji życiowej ubezpieczonego. Odpowiada ono na gwałtowny wzrost obaw klientów o bezpieczeństwo finansowe związany z pandemią Covid-19.

ROZWIĄZANIE MIESIĄCA

Wdrożone przez PZU narzędzie wspierające zarządzanie aktywami własnymi i klientów w grupie – technologia oparta na systemie MX3 w ramach kompleksowego projektu o nazwie „Wall Street” pozwala na wykonywanie wielu czynności zarządczych w czasie rzeczywistym.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl