Wydarzenia Miesiąca – Październik 2023

0
768

Konferencja PZU Lab, CUK Ubezpieczenia, nowości produktowe Agro Ubezpieczenia TUW, innowacja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Fundacja UNIQA oraz Mariusz Kurowski – tak przedstawia się lista wyróżnień w najnowszej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, zorganizowana przez PZU Lab we współpracy PZU SA oraz Aon Polska – za stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, wspierającej osoby zajmujące się tematyką zarządzania bezpieczeństwem procesowym, interesującą tematykę spotkania, zaproszenie wybitnych ekspertów z zakresu PSM oraz sukces frekwencyjny.

MULTIAGENCJA MIESIĄCA

CUK Ubezpieczenia – za wdrożenie kolejnego programu kompetencyjnego dla agentów ubezpieczeniowych pod nazwą „CUK i Partnerzy”, mającego na celu pogłębianie wzajemnych relacji i rozwijanie umiejętności pośredników oraz rozszerzenie oferty produktowej o kolejną propozycję z linii Bezpieczni z CUK – ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców, opracowane we współpracy z Compensą Życie.

OFERTA PRODUKTOWA MIESIĄCA

Nowe propozycje dla producentów rolnych opracowane przez Agro Ubezpieczenia TUW – w uznaniu dla oferty zapewniającej rolnikom możliwość ubezpieczenia budynków według wartości odtworzeniowej, dzięki czemu odszkodowanie w szkodach częściowych będzie liczone według wartości nowej, bez potrącenia zużycia technicznego, oraz dostęp do świadczeń z zakresu assistance medycznego, domowego oraz rowerowego.

INNOWACJA MIESIĄCA

Rozszerzenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zakresu danych przekazywanych ubezpieczycielom o dodatkowe informacje z notatek policyjnych, np. o ofiarach, uprawnieniach do kierowania czy trzeźwości – w uznaniu dla przedsięwzięcia, które umożliwi zakładom ubezpieczeń szybszą weryfikację szkód komunikacyjnych oraz przyspieszenie wypłat odszkodowań, a także skuteczniejszą walkę z przestępczością ubezpieczeniową.

INICJATYWA MIESIĄCA

Powołanie Fundacji UNIQA – w uznaniu dla inicjatywy, która będzie wspierać aktywność społeczną UNIQA w Polsce oraz podejmie działania odpowiadające na potrzeby młodych osób, takie jak aktywne przeciwdziałanie hejtowi w internecie poprzez edukację w zakresie tego zjawiska oraz promocję zdrowia psychicznego.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Mariusz Kurowski – za awans na stanowisko prezesa zarządu Benefii, będący potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności menedżera związanego z firmą od dwudziestu lat.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl