Wydarzenia Miesiąca – Wrzesień 2020

0
651

Miniony miesiąc w polskich ubezpieczeniach został zdominowany przez akcenty z obszaru nowoczesnych technologii – zarówno o charakterze ogólnosektorowym, jak i jednostkowym. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w cyklicznym rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”, w którym większość wyróżnień przypadła właśnie technologicznym nowinkom.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Start Bazy Danych Ubezpieczeniowych – za uruchomienie narzędzia, które umożliwi zakładom precyzyjniejszą taryfikację składek ubezpieczeniowych pod kątem ich adekwatności do ryzyka oraz zwiększy możliwości towarzystw w zakresie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej.

INICJATYWA MIESIĄCA

Rozpoczęcie przez Polską Izbę Ubezpieczeń wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, zakładami ubezpieczeń, kancelariami prawnymi oraz Accenture prac nad standardem chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej – za dostrzeżenie potencjału rozwiązań chmurowych i chęć wykorzystania szeregu korzyści płynących z ich zastosowania w sektorze ubezpieczeń.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

UNIQA – za wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu potwierdzenie klientocentrycznej orientacji ubezpieczyciela: Rzecznika Klienta oraz bezpłatnej platformy prewencyjnej iUNIQA.

PRODUKT MIESIĄCA

Przygotowana przez Ergo Hestię aplikacja webowa pod nazwą EH24 – za wprowadzenie narzędzia ułatwiającego pracę agentom, które pozwala oferować polisy bez względu na przerwy techniczne.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Małgorzata Kot – za wejście do zarządu PZU SA.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Unilink – za przejęcie bułgarskiego pośrednika ubezpieczeniowego I&GInsurance Brokers, będące pierwszą zagraniczną akwizycją przeprowadzoną przez podmiot z polskiego sektora multiagencyjnego.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl