Wydarzenia Miesiąca – Wrzesień 2022

0
984

Liczba istotnych akcentów, jakie miały miejsce w polskich ubezpieczeniach we wrześniu, sprawiła, że wybór laureatów cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” był nie lada wyzwaniem. Lista kandydatów była tak długa, że poza dwoma sopockimi „pewniakami” ustalenie pozostałych laureatów wymagało wielu dyskusji. Ostatecznie lista wyróżnień prezentuje się następująco:

WYDARZENIE MIESIĄCA

IX Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – w uznaniu dla tradycyjnego spotkania branży ubezpieczeniowej, które w tym roku cechowały odświeżona i wyjątkowo interesująca tematyka, wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz dyskusji, a także profesjonalna i sprawna organizacja.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

Inter Polska – w uznaniu za osiągnięcia, które pozwoliły zakładowi obchodzącemu jubileusz 30-lecia swojej działalności w Polsce uzyskać pozycję lidera w segmencie ubezpieczeń dla branży medycznej.

PRODUKT MIESIĄCA

Ubezpieczenie zwrotu kosztu zakupu biletu na wydarzenia, opracowane przez UNIQA i Going. – dla oferty obejmującej swoim zakresem aż dwanaście różnych zdarzeń losowych, które uniemożliwiły uczestniczenie w imprezie, oraz chroniącej zarówno ubezpieczonego, jak i osoby mu towarzyszące.

INNOWACJA MIESIĄCA

Aplikacja Internetowy Status Szkody opracowana przez LINK4 – dla cieszącego się dużą popularnością narzędzia (korzysta z niego 84% klientów towarzystwa), ułatwiającego ubezpieczonym śledzenie procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w czasie rzeczywistym i umożliwiającego elektroniczne przesłanie dokumentów, zamówienie auta zastępczego oraz wybór serwisu naprawczego.

INICJATYWA MIESIĄCA

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały dotyczącej dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń – w uznaniu za podjęcie działań na rzecz rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych dotyczącej problemu o ogromnym znaczeniu dla ubezpieczycieli, zwłaszcza w kontekście rekomendacji KNF w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

FIRMA MIESIĄCA

Aon Polska – w uznaniu dla dotychczasowych osiągnięć, które zapewniły firmie obchodzącej jubileusz 30-lecia działalności w naszym kraju pozycję lidera na polskim rynku brokerskim.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Artur Borowiński – w uznaniu za nominację na prezesa zarządu ERGO Hestii, potwierdzającą wysokie kompetencje profesjonalne menedżera oraz awans do grona głównych rozgrywających na polskim rynku ubezpieczeń.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl