Wydarzenia Roku 2019

0
2696

Na przestrzeni ostatnich lat roczne rankingi „Gazety Ubezpieczeniowej” były zdominowane przez wydarzenia związane z nowymi regulacjami, które w fundamentalny sposób zmieniały funkcjonowanie polskiej branży asekuracyjnej. W 2019 roku akcenty związane z otoczeniem prawnym ubezpieczeń odegrały skromniejszą rolę (choć jeszcze w pierwszym półroczu wiele wskazywało, że będzie inaczej), wskutek czego w większym stopniu niż dotychczas mogliśmy docenić osiągnięcia poszczególnych instytucji oraz osób, będące efektem nie tylko ich wiedzy oraz talentu, ale też wykonania ogromnej pracy.

WYDARZENIE ROKUstart programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w uznaniu za:

 • stworzenie długo oczekiwanego powszechnego systemu budowania oszczędności,
 • rozpoczęcie procesu odbudowy zaufania Polaków do krajowego systemu emerytalnego oraz zachęcenie ich do oszczędzania na jesień życia,
 • impuls rozwojowy dla polskiego rynku finansowego,
 • zwiększenie zainteresowania różnymi formami aktywnego oszczędzania.

CZŁOWIEK ROKU –  Peter Grudniak, właściciel Ergo Pro w uznaniu za:

Peter Grudniak – właściciel ERGO Pro
 • stworzenie dynamicznej i nowoczesnej ogólnopolskiej agencji sieciowej na niestabilnym i wymagającym rynku,
 • wprowadzenie na polski rynek innowacyjnych rozwiązań długoterminowego oszczędzania,
 • efektywną adaptację niemieckich wzorców dystrybucji sieciowej i twórcze dostosowanie ich do polskich warunków,
 • konsekwentną budowę świadomości emerytalnej Polaków,
 • tworzenie biznesu w oparciu o wartości zaczerpnięte ze świata zawodowego sportu, sztuki i nauki,
 • wyjątkową osobowość biznesową, optymizm i niespożytą energię,
 • 15 lat stałej i ciepłej współpracy z „Gazetą Ubezpieczeniową”.

MENEDŻER ROKU – Piotr Zadrożny, prezes zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w uznaniu za:

Piotr Zadrożny – prezes TUZ TUW
 • wyprowadzenie ubezpieczyciela na prostą i budowę nowoczesnej, rentownej firmy w krótkim czasie,
 • wyrazistą strategię biznesową i wizerunkową oraz jej konsekwentną realizację,
 • budowę nowoczesnego, zaangażowanego zespołu eksperckiego.

INSTYTUCJA ROKU – Polska Izba Ubezpieczeń w uznaniu za:

Jan Grzegorz Prądzyński – prezes PIU
 • otwarcie biura w Brukseli, co zapewni PIU większe możliwości wpływu na decyzje i działania dotyczące branży ubezpieczeniowej podejmowane na szczeblu unijnym,
 • działalność edukacyjną w postaci raportu na temat nowej mobilności oraz kampanii pod hasłem #niezaklinaj pogody, mającej na celu podniesienie świadomości na temat ryzyk związanych z klimatem i pogodą oraz popularyzację prewencji katastroficznej, a także publikacji w mediach społecznościowych praktycznych porad dotyczących różnych kwestii związanych z ubezpieczeniami, skierowanych do statystycznego Kowalskiego,
 • skuteczny lobbing na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych dla sektora ubezpieczeń, np. przepisów dotyczących przetwarzania przez ubezpieczycieli danych o stanie zdrowia klientów, bez konieczności pytania ich o zgodę oraz pozytywnego stanowiska Ministerstwa Finansów odnośnie do reasekuracji w państwach trzecich.

INNOWACJA ROKU – platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej w uznaniu dla:

 • długo oczekiwanego narzędzia opartego na nowoczesnych technologiach, które pozwoli całemu rynkowi na skuteczną walkę z fraudami, a w konsekwencji ograniczy straty zakładów ubezpieczeń z tytułu przestępczego procederu.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ROKU – PZU Zdrowie w uznaniu za:

Julita Czyżewska – prezes PZU Zdrowie
 • dynamiczny i konsekwentny rozwój, realizowany poprzez m.in. szereg akwizycji podmiotów medycznych, rozbudowę sieci placówek własnych oraz konsekwentny wzrost przypisu w biznesie korporacyjnym i indywidualnym,
 • szerokie wykorzystanie w działalności narzędzi z zakresu e-zdrowia, takich jak np. kiosk telemedyczny, telekonsultacje medyczne, udostępnienie e-recept we wszystkich placówkach własnych na kilka miesięcy przed wprowadzeniem tego obowiązku oraz zdalny symptom-checker umożliwiający błyskawiczną diagnozę wstępną.

MULTIAGENCJA ROKU – Unilink w uznaniu za:

Igor Rusinowski – prezes Unilink
 • najbardziej dynamiczny rozwój biznesu multiagencyjnego w Polsce,
 • przyjazne przejęcie jednego z największych konkurentów – Consultii – które umocniło pozycję firmy na polskim rynku multiagencyjnym,
 • cyfryzację relacji z agentami realizowaną przez nowoczesne narzędzia, takie jak aplikacja mobilna oraz program CRM,
 • umiejętne łączenie profesjonalizacji i rozwoju z osobistymi, ludzkimi relacjami z agentami oraz klientami.

INICJATYWA ROKU – Komisja Ekspercka do spraw przeciwdziałania patologii rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, powołana przez Komisję Etyki Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w uznaniu za:

Jacek Kliszcz – przewodniczący Komisji Eksperckiej ds. przeciwdziałania patologii rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • krytyczną autorefleksję środowiska brokerskiego,
 • stworzenie platformy dialogowej łączącej brokerów, ubezpieczycieli oraz środowisko naukowe,
 • podjęcie walki z grzechami sektora brokerskiego w celu jego uzdrowienia,
 • powierzenie opracowania metod walki z patologiami wybitnym ekspertom z branży ubezpieczeniowej.

Artur Makowiecki, Aleksandra E. Wysocka