PBUK: Upadłość ubezpieczyciela z Andory

0
337

Działające w Andorze towarzystwo Assegurances Generals zostało postawione przez tamtejszy nadzór finansowy w stan upadłości. Poszkodowanym w wypadkach spowodowanych na terenie Polski przez kierujących ubezpieczonych w tym zakładzie gwarancji uzyskania odszkodowania udziela Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

Nadzór finansowy Andory (Autoritat Financera Andorrana, AFA) poinformował, że decyzją sądu w stan upadłości postawiona została firma ubezpieczeniowa Assegurances Generals. Mimo że Andora nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest członkiem Porozumienia Gwarancyjnego w ramach Systemu Zielonej Karty.  Oznacza to, że poruszający się pojazdami zarejestrowanymi w tym kraju mogą wjeżdżać na drogi obszaru EOG, Serbii i Szwajcarii bez konieczności posiadania certyfikatu.

– We wszystkich przypadkach zdarzeń zaistniałych na terenie Polski, spowodowanych przez kierujących ubezpieczonych w tym towarzystwie, gwarancji uzyskania stosownego odszkodowania udziela Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To do niego należy zgłaszać wszelkie roszczenia w tego typu sprawach. Zarówno okres przedawnienia, jak i zakres świadczeń wynikających z takich wypadków określa prawo polskie – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. – W przypadku zdarzeń zaistniałych w pozostałych krajach EOG, Serbii i Szwajcarii roszczenia można zgłaszać do Biur Narodowych systemu Zielonej Karty, właściwych dla kraju miejsca zdarzenia – dodaje.

Rozpatrywanie roszczeń odbywać się będzie według prawa właściwego dla kraju miejsca zdarzenia.

W przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Andory z winy ubezpieczonego w Assegurances Generals roszczenia powinny zostać zgłoszone do 28 stycznia 2020 r., bezpośrednio do likwidatora upadłego towarzystwa ubezpieczeniowego.

(AM, źródło: PBUK)