Wydarzenia Roku 2020

0
1132

Rok 2020 już na zawsze będzie kojarzył się z globalną pandemią Covid-19. Dlatego też „Gazeta Ubezpieczeniowa” uznała jej wpływ na ubezpieczenia za najważniejsze wydarzenie minionych dwunastu miesięcy. A kto jeszcze wyróżnił się w poprzednim roku?

WYDARZENIE ROKU – Wpływ pandemii Covid-19 na polskie ubezpieczenia:

 • Przyspieszenie procesów konsolidacyjnych na rynkuprzejęcie części aktywów AXA w Polsce przez UNIQA, zakup polskiego biznesu Aegon przez Vienna Insurance Group oraz fiasko prób ratowania Gefion Insurance oraz TUW Medicum i będąca jego konsekwencją likwidacja obu firm.
 • Dogłębna i masowa zmiana cyfrowa we wszystkich obszarach rynku – przeniesienie znaczącej większości procesów firmowych do sieci, przejście towarzystw, agentów i brokerów na zdalny tryb pracy, wdrożenie szeregu rozwiązań bazujących na technologiach cyfrowych, zmiana nastawienia klientów do e-kontaktu z ubezpieczycielami, agentami i brokerami.
 • Wzrost zainteresowania ubezpieczeniami życia i zdrowia widoczny wśród klientów polis grupowych i umów indywidualnych.
 • Uwypuklenie fundamentalnej roli agentów ubezpieczeniowych w polskich ubezpieczeniach.
 • Prezentacja w pełnej krasie społecznej odpowiedzialności CAŁEGO środowiska ubezpieczeniowego: instytucji rynku, zakładów ubezpieczeń, agentów, multiagentów, brokerów i szeregowych pracowników, objawiającej się w ich zaangażowaniu w walkę z pandemią Covid-19.

CZŁOWIEK ROKU – Iwona Szczęsna, szefowa przedstawicielstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli, w uznaniu za:

 • Aktywność w procesie legislacyjnym podczas prac nad unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi bezpośrednio i pośrednio szeroko rozumianego sektora ubezpieczeniowego.
 • Regularne, szerokie i przystępne informowanie opinii publicznej o aktualnych pracach legislacyjnych toczących się w Unii Europejskiej, udziale w nich PIU i jej postulatach, a także identyfikację możliwych obszarów krytycznych w projektowanych regulacjach oraz propozycje ich likwidacji.
Iwona Szczęsna

CZŁOWIEK 30-LECIA POLSKICH UBEZPIECZEŃ – Piotr Maria Śliwicki, prezes zarządu Ergo Hestii, w uznaniu za:

 • Budowę od podstaw grupy ubezpieczeniowej numer trzy na polskim rynku.
 • Najdłuższy staż na stanowisku prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń w Polsce, którym kieruje od momentu jego powstania.
 • Stworzenie firmy otwartej na innowacje, zarówno w sferze technologii, jak i relacji z klientami (pierwszy Rzecznik Klienta w polskich ubezpieczeniach) oraz pośrednikami (pierwszy Rzecznik Agenta w polskich ubezpieczeniach).
 • Inicjowanie wielu przedsięwzięć z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak Artystyczna Podróż Hestii, Fundacja Integralia, Hestyjne Centrum Wolontariatu czy konkurs Eko Hestia Spa.
Piotr Maria Śliwicki

UBEZPIECZYCIEL ROKU – UNIQA, w uznaniu za:

 • Zakrojoną na szeroką skalę transformację cyfrową, w ramach której:
 • wprowadzono szereg narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach, m.in. aplikację UNIQA Go, platformę iUNIQA, robota Optimus (w mijającym roku roboty w UNIQA wykonały milion operacji, osiągając 89% skuteczności),
 • zautomatyzowano procesy zawierania i obsługi umów ubezpieczenia (np. w 4 produktach korporacyjnych.

Dzięki zmianie cyfrowej grupie udało się m.in.:

 • podtrzymać i usprawnić procesy firmowe podczas przejścia na zdalny tryb pracy,
 • podtrzymać relacje z brokerami i partnerami, dzięki np. uruchomieniu programu e-learningowego Akcelerator Wiedzy Brokera czy przeprowadzeniu konferencji dla partnerów UNIQA dla Mieszkalnictwa w formie online.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej w Polsce poprzez przejęcie części biznesu AXA w naszym kraju i sprawną realizację procesu integracji przejętych spółek.
 • Wprowadzenie instytucji Rzecznika Klienta.
 • Mocne postawienie na zrównoważony rozwój zgodnie ze strategią „UNIQA 3.0 – Seeding The Future”.
 • Podjęcie szeregu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w związku z pandemią Covid-19, m.in. zakup sprzętu ochronnego dla pracowników łódzkich szpitali czy udział we wspólnym przedsięwzięciu Polskiej Izby Ubezpieczeń i 17 innych ubezpieczycieli, jakim było sfinansowanie dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

MULTIAGENCJA ROKU – CUK Ubezpieczenia w uznaniu za:

 • Nieprzerwany wzrost sprzedaży od 19 lat, uzyskiwany wyłącznie na bazie rozwoju organicznego i kapitału własnego
 • Stały rozwój przyjętego modelu biznesowego mimo trudności związanych z pandemią, czego efektem jest powołanie w tym roku 24 placówek franczyzowych i 115 punktów partnerskich.
 • Działania promujące agentów ubezpieczeniowych i ich pracę, np. akcja Lubię Ubezpieczać.
 • Przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku, m.in. przeprowadzenie najdroższej kampanii wizerunkowej w historii firmy oraz zawarcie partnerstwa z pośrednikiem kredytowo-pożyczkowym Fines.

INNOWACJA ROKU – Wdrożenie w PZU technologii komputerowego rozpoznawania obrazów opracowanej przez Tractable w procesie oceny szkód komunikacyjnych w uznaniu za:

 • Pionierskie zastosowanie sztucznej inteligencji do obsługi szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
 • Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego szybsze i dokładniejsze wykrywanie nieprawidłowości oraz potwierdzenie realizacji napraw z zachowaniem procedur i standardów określonych przez zakład ubezpieczeń.
 • Usprawnienie obsługi szkód dzięki szybszemu rozpatrywaniu i rozstrzyganiu każdego roszczenia, czego efektem jest skrócenie czasu oczekiwania na naprawę pojazdu.

INICJATYWA ROKU – Działania środowiska ubezpieczeniowego wspierające walkę z pandemią Covid-19, do których należały:

 • Sfinansowanie przez 18 ubezpieczycieli półrocznej pracy dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Zakup lub dofinansowanie sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej.
 • Rekomendacje dla ubezpieczycieli dotyczące ułatwień dla klientów.
 • Uproszczenie procedur w sprzedaży i likwidacji szkód.
 • Priorytetowa obsługa pracowników służby zdrowia.
 • Przyspieszenie wypłat dla kluczowych partnerów, np. warsztatów, firm transportowych czy lekarzy orzeczników.
 • Zaangażowanie ludzi ubezpieczeń ze wszystkich szczebli i wszystkich obszarów branży w najróżniejsze inicjatywy (np. wolontariat czy zbiórki pieniężne) mające na celu walkę ze skutkami pandemii Covid-19

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl