Wydarzenia roku 2022: Artur Kijonka Człowiekiem Roku

0
2582

Choć 2022 był rokiem wielu wstrząsów, wywołanych głównie przez niestabilne otoczenie gospodarcze (inflacja!) oraz atak Rosji na Ukrainę, polskie ubezpieczenia na tle innych sektorów jawiły się jako oaza stabilności. Stąd też wybór zdecydowanej większości najważniejszych akcentów oraz indywidualnych i firmowych bohaterów minionych dwunastu miesięcy został dokonany pod kątem osiągnięć czysto biznesowych.

WYDARZENIE ROKU

Wejście w życie Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych za:

 1. podkreślenie znaczenia obszaru likwidacji szkód z polis dla kierowców poprzez wprowadzenie regulacji wyższej rangi niż obowiązujące od 2014 r. wytyczne;
 2. przyjęcie regulacji o fundamentalnym znaczeniu dla całego rynku komunikacyjnego oraz jego partnerów, takich jak np. warsztaty naprawcze;
 3. uwypuklenie konieczności dyskusji na temat relacji na linii nadzór–branża ubezpieczeniowa w związku z kontrowersjami dotyczącymi procesu konsultacji Rekomendacji.

CZŁOWIEK ROKU

Artur Kijonka, w uznaniu dla tegorocznych osiągnięć kierowanej przez niego OVB Polska, takich jak:

 1. historyczne wyniki sprzedaży i rekrutacji oraz w liczbie zawartych wniosków, które uplasowały spółkę na pierwszym miejscu w Europie wśród wszystkich jednostek OVB ze Starego Kontynentu;
 2. wyprzedzenie w rankingach spółki-matki, OVB Niemcy;
 3. opracowanie wspólnego systemu szkoleń dla wszystkich Dyrekcji Krajowych w ramach platformy cyfrowej Personal Development;
 4. sukces we wdrożeniu strategii EVOLUTION 2022, szczególnie w obszarze rozwoju kompetencji współpracowników;
 5. wsparcie dla osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy, m.in. wyposażenie lokali dla uchodźców w sprzęty niezbędne do prowadzenia normalnego życia, organizacja zbiórek i pomocy materialnej.

UBEZPIECZYCIEL ROKU

Unum Życie, w uznaniu za:

 1. utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu przypisu składki pomimo depresji całego rynku życiowego;
 2. uplasowanie się w pierwszej trójce najszybciej rosnących zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce;
 3. rozbudowę portfela o innowacyjne produkty ochronne, takie jak ubezpieczenie grupowe Ochrona Premium, zapewniające kompleksowe wsparcie w problemach zdrowotnych pracowników: od profilaktyki, po diagnozę i pomoc w powrocie do pracy;
 4. technologiczną rewolucję w procesie wypłaty świadczeń, w wyniku której średni czas wypłaty to 2,5 dnia od otrzymania kompletnej dokumentacji od klienta;
 5. zaawansowane prace nad rozszerzeniem oferty o ubezpieczenia zdrowotne;
 6. bardzo dobre relacje z brokerami, których potwierdzeniem było zwycięstwo w tegorocznej edycji głosowania brokerów ubezpieczeniowych na najlepszego ubezpieczyciela życiowego i zdobycie nagrody „Fair Play”;
 7. 34 tegoroczne kwalifikacje agentów towarzystwa (Life Protection Advisors) do międzynarodowego stowarzyszenia Million Dollar Round Table;
 8. zwycięstwo Anety Podymy, prezes towarzystwa, w plebiscycie Kobieta Biznesu Roku 2022 organizowanym przez „Puls Biznesu”.

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY ROKU

Phinance w uznaniu za:

 1. stworzenie modelu biznesowego, w którym do dyspozycji doradców są:
 2. stale rozwijane nowoczesne narzędzia informatyczne,
 3. odpowiedni system motywacyjny,
 4. wieloproduktowa, licząca 900 pozycji oferta ze wsparciem cross-sellingowym,
 5. wsparcie procesu akwizycji nowych klientów poprzez centralne contact center;
 6. działania edukacyjne skierowane do pośredników, mające na celu uwypuklenie znaczenia problemu sukcesji w aspekcie ubezpieczeniowym;
 7. uzyskanie pozycji jednego z liderów rynku pośrednictwa finansowego w Polsce w dwudziestą rocznicę rozpoczęcia działalności.

PRODUKT ROKU

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED Pełna Opieka, które:

 1. jest polisą all risk obejmującą całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd stanu zdrowia;
 2. zapewnia ochronę od wszystkich ryzyk bez określonych sum ubezpieczenia z akceptowalną dla klienta ceną;
 3. gwarantuje realizację planowych świadczeń szpitalnych w terminie nieprzekraczającym 30 dni;
 4. w procesie realizacji świadczeń odwołuje się do koordynatorów opieki szpitalnej, których zadaniem jest zadbanie o pełną wiedzę pacjenta na temat planu leczenia oraz tego, co się z nim będzie działo w dalszej kolejności.

INNOWACJA ROKU

Wprowadzony przez CUK Ubezpieczenia nowy model sprzedaży pod nazwą OmniCUK będący:

 1. platformą łączącą wszystkie kanały sprzedaży multiagencji i wspierającą pracę agentów ubezpieczeniowych na wielu poziomach;
 2. rozwiązaniem zabezpieczającym bazę klientów agentów CUK Ubezpieczenia i dzięki temu zapewniającym pośrednikom prowizję bez względu na wybrany przez klienta kanał zakupu, oraz umożliwiającym pośrednikom wgląd w historię zakupów, co pozwala im przygotować indywidualną ofertę oraz na bezpośredni kontakt w celu zapewnienia kompleksowej ochrony w innych obszarach;
 3. przykładem dobrego przyjęcia modelu przez pośredników, którzy traktują go jako instrument wsparcia, a nie konkurencję, czego dowodem jest np. wzrost zainteresowania aplikacją CUK Ubezpieczenia.

INICJATYWA ROKU

Wsparcie polskich ubezpieczeń dla dotkniętej wojną Ukrainy, wśród których to działań znalazły się:

 1. wystawienie przez PZU SA, Wartę, ERGO Hestię i Allianz 80 tys. bezskładkowych polis granicznych dla zmotoryzowanych uchodźców;
 2. refundacja kosztów roszczeń z powyższych polis przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 3. bezskładkowe ubezpieczenia Pakiet Oświata dla uchodźców w ramach już funkcjonujących umów grupowych Wiener TU;
 4. bezpłatna opieka medyczna w PZU Zdrowie;
 5. oferowane przez UNIQA bezskładkowe rozwiązania dla przebywających w Polsce Ukraińców, dzieci chodzących do polskich szkół oraz najemców mieszkań w ramach zawartych polis szkolnych, mieszkaniowych oraz dla spółdzielni mieszkaniowych;
 6. setki inicjatyw podjętych przez uczestników rynku i ich pracowników oraz partnerów ze wszystkich segmentów branży, m.in. akcja „Gazety Ubezpieczeniowej” pod nazwą #EnergiaDlaPorozumienia, zakup i transport wyrobów medycznych dla szpitala w Tarnopolu w ramach akcji Polskiej Izby Ubezpieczeń #PIUdlaUkrainy, infolinie uchodźcze Avivy i CUK, pomoc materialna od TU Zdrowie i VIG, 11 mln zł pomocy finansowej od Warty i wiele, wiele innych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl