Wydarzenia roku 2023: Anna Włodarczyk-Moczkowska Człowiekiem Roku, ERGO Hestia, TUW PZUW, Nationale-Nederlanden, ASF i Inter-Broker nagrodzone

0
2640

2023 był rokiem wielu znaczących wydarzeń w polskich ubezpieczeniach. Zgodnie z tradycją „Gazeta Ubezpieczeniowa” postanowiła wybrać te, które jej zdaniem odgrywały wiodącą rolę w swoich segmentach w ciągu minionych dwunastu miesięcy.

WYDARZENIE ROKU

Przyjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w bancassurance w uznaniu dla:

 1. opracowania regulacji:
 2. dostosowanych do zmian, jakie nastąpiły od 2014 r., tj. od przyjęcia starej wersji Rekomendacji U,
 3. spełniających oczekiwania nadzorcze,
 4. pozwalających na oferowanie klientom wartościowych dla nich produktów ochronnych w bankowym kanale dystrybucji;
 5. otwartości KNF w procesie konsultacji aktu na dialog z rynkiem ubezpieczeń.

CZŁOWIEK ROKU

Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezeska zarządu Compensy w uznaniu dla:

 1. podjęcia wyzwania, jakim będzie kierowanie spółką powstałą z połączenia Compensy i Wienera;
 2. osiągnięć Compensy pod jej kierownictwem w 2023 r., takich jak:
 3. uatrakcyjnienie oferty produktowej poprzez m.in. wzbogacenie grupowego ubezpieczenia na życie Compensa Bezpieczna Grupa o 19 ryzyk niewystępujących wcześniej oraz zwiększenie liczby zabiegów chirurgicznych do 611 operacji i modyfikację treści OWU na bardziej przyjazną dla ubezpieczonych, a także wprowadzenie ubezpieczenia sprzętu i urządzeń kupowanych w sklepach internetowych i stacjonarnych,
 4. zwycięstwo projektu wprowadzającego sztuczną inteligencję do likwidacji szkód w programie akceleracyjnym Vienna Insurance Group pod nazwą Xelerate,
 5. udostępnienie pośrednikom ubezpieczeniowym OMNI – nowego rozwiązania technologicznego umożliwiającego agentom szybkie i łatwe zestawienie ofert indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych Compensy, Benefia24 oraz Beesafe,
 6. wdrożenie Zasad Fair Play, które określają pierwszoplanową rolę agenta ubezpieczeniowego w dystrybucji produktów Compensy,
 7. wdrożenie e-Wniosku umożliwiającego pośrednikom podpisanie wniosku ubezpieczeniowego w sposób elektroniczny, co skraca i upraszcza proces wystawienia polisy na życie;
 8. owocnego dialogu ze środowiskiem brokerskim, m.in. w ramach cyklu spotkań pod nazwą Era Brokera.

UBEZPIECZYCIEL ROKU

ERGO Hestia za:

 1. wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań, takich jak m.in. największa na rynku transformacja chmurowa, pozwalająca zmodernizować ofertę produktową zakładu oraz wdrożenie bezpiecznego dostarczania klientom dokumentacji w postaci trwałego nośnika opartego na technologii blockchain;
 2. zwycięstwo w rankingu jakości danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w rankingu współpracy z brokerami, przeprowadzonym przez KNF, a także w organizowanym pod auspicjami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych konkursie Fair Play na ubezpieczyciela majątkowego najlepiej przestrzegającego zasad partnerskiej współpracy z brokerami;
 3. udoskonalenia wprowadzone w obszarze sprzedaży, które objęły m.in. modyfikacje flagowego ubezpieczenia życiowego ERGO 4 i ubezpieczenia majątkowego ERGO 7, rozpoczęcie dystrybucji Agrocasco będące ostatnim etapem wdrażania ERGO Ubezpieczeń Rolnych oraz zmiany w organizacji sieci sprzedaży mające na celu wzmocnienie jednostek terenowych, wyższy poziom partnerstwa z agentami oraz poszerzenie grona pośredników;
 4. zdobycie jako jeden z pierwszych zakładów na europejskim rynku ubezpieczeniowym certyfikatów ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 27017 (bezpieczeństwo informacji w chmurze).

MULTIAGENCJA ROKU

ASF Premium za:

 1. dynamiczny rozwój sprzedaży, czego wyrazem jest zebranie ponad 600 mln zł rocznej składki i wypracowanie dynamiki wzrostu wynoszącej średnio 138%;
 2. sukces programu DobryAgent.pl promującego pośredników i oferującego im narzędzia i wsparcie w różnych obszarach działalności w postaci sześciu placówek franczyzowych i 20 punktów partnerskich funkcjonujących zaledwie po 14 miesiącach od zbudowania koncepcji programu;
 3. ponad 500 uczestników 50 szkoleń i warsztatów zrealizowanych w trakcie 150 dni szkoleniowych Akademii Dobrego Agenta, czyli autorskiego programu szkoleniowego, którego celem jest kształtowanie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy agenta;
 4. utrzymanie się w ścisłej czołówce największych partnerów rynkowych potentatów, takich jak PZU, Warta, ERGO Hestia, Wiener oraz Generali.

BROKER ROKU

Inter-Broker za:

 1. 25 lat nieprzerwanej działalności na rynku;
 2. świętowanie jubileuszu w unikatowy i merytoryczny sposób, przez organizację studiów podyplomowych dla pracowników we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, obejmujących tematy bezpośrednio związane z zarządzaniem ryzykiem w samorządach;
 3. pozyskanie do współpracy ponad 400 jednostek samorządu terytorialnego, od małych gmin wiejskich po duże miasta.

NARZĘDZIE TECHNOLOGICZNE ROKU

Platforma Nationale-Nederlanden pod nazwą MojeNN za:

 1. przyjęcie klientocentrycznego profilu funkcjonowania – serwis koncentruje się na ryzykach klienta, a nie produktach;
 2. regularne wzbogacanie portalu o nowe, przydatne dla klientów funkcjonalności;
 3. szerokie spektrum usług;
 4. łatwość i szybkość obsługi, przekładające się na wysoki poziom CX (customer experience).

INICJATYWA ROKU

Umowa o strategicznej współpracy TUW PZUW na rzecz rozwoju cywilnej energetyki jądrowej w Polsce z Nuclear Risk Insurers Europe za:

 1. podjęcie działań na rzecz uzyskania pozycji lidera ubezpieczeń energetyki jądrowej w Polsce;
 2. uzyskanie dostępu do wiedzy i doświadczenia z zakresu ubezpieczenia, obsługi szkód oraz prewencji cywilnej energetyki jądrowej światowego lidera w tej dziedzinie;
 3. rozpoczęcie przygotowań do utworzenia specjalistycznego poolu ubezpieczeniowego dla przemysłu nuklearnego;
 4. zwiększenie wkładu w transformację energetyczną w naszym kraju.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl