Wykolejenie pociągu i ryzyka kolejowe

0
713

Derailment to słówko oznaczające między innymi wykolejenie pociągu. Jego znajomość przydaje się w różnych sytuacjach.

W branży ubezpieczeniowej słówko jest przydatne zwłaszcza podczas omawiania ryzyk kolejowych.

In case of tank cars carrying flammable substances, the risk of derailment should be limited to an absolute minimum.

Poor track condition resulted in a derailment of two wagons.

(Zły stan torów stał się przyczyną wykolejenia dwóch wagonów).

Czasownik to derail oznacza:

  • Wykoleić się (o pociągu):

The train derailed in the early hours of the morning.

  • Zakłócać przebieg (na przykład projektu lub negocjacji):

The project derailed due to inadequate funding.

(Przebieg projektu został zakłócony ze względu na niewystarczające fundusze).

Let’s not allow this conflict to derail our negotiations.

(Nie pozwólmy, aby ten konflikt zakłócił nasze negocjacje).

Podobnie (choć nieco inaczej) jak w języku polskim, czasownik to derail może być użyty w sposób metaforyczny. Po polsku mówimy o kimś, że się kompletnie ‘wykoleił’, choć faktycznie to określenie już chyba wychodzi z użycia. Natomiast po angielsku można powiedzieć:

After the diagnosis, his life completely derailed.

(Po diagnozie jego życie zupełnie się posypało – dosłownie „wypadło z torów”). 

Na szczęście po wszelkiego rodzaju wykolejeniach zarówno język polski, jak i angielski daje nadzieję na powrót spraw do normy:

We just need a little effort to put everything back on rails again.

(Potrzebny jest tylko mały wysiłek, by wszystko skierować z powrotem na właściwe tory).

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji
office@premium-english.pl
www.premium-english.pl