Wyniki rynku w 2020 roku: Stabilnie mimo pandemii

0
625

Mimo obaw związanych z pandemią Covid-19 rynek ubezpieczeń zakończył 2020 rok w dobrej kondycji. A pod względem niektórych wskaźników, takich jak wartość wypłaconych odszkodowań w obu sektorach działalności czy OC komunikacyjnym, przypis składki z polis wypadkowych czy wynik techniczny w autocasco – wręcz nadspodziewanie dobrej.

Z opublikowanego 26 marca raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2020” wynika, że w minionym roku polscy ubezpieczyciele zebrali łącznie 63 421,47 mln zł składek brutto. Rezultat ten był o 0,62% niższy od odnotowanego w 2019 r., czyli 63 815,05 mln zł. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły 39 649,74 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 3,46% mniej niż w poprzednim roku (41 070,48 mln zł). Wynik techniczny rynku uplasował się na poziomie 6 102,77 mln zł. Rok wcześniej wyniósł 6 197,27,08 mln zł, co oznacza spadek o 1,53% r/r. To pierwsze pogorszenie rentowności technicznej rynku od 2015 roku.

Natomiast zysk netto wyniósł 6086,73 mln zł, wobec 7217,55,01 mln zł dwanaście miesięcy wcześniej (-15,67% r/r). Tak wyraźna obniżka była najprawdopodobniej efektem znaczącego, ponad 50% spadku wyniku finansowego Grupy PZU.

„Uefki” nadal dołują, ale w nieco mniejszym stopniu

Mimo pozytywnych sygnałów płynących z rynku oraz zwiększonego zainteresowania klientów, sektorowi życiowemu nie udało się powrócić na ścieżkę wzrostu. Na koniec grudnia 2020 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 20 745,57 mln zł. Był to rezultat o 2,42% słabszy od uzyskanego rok wcześniej (21 259,32 mln zł). Warto jednak zauważyć, że poziom wskaźnika spadku wyniku sprzedażowego „życiówki” był niewiele wyższy od różnicy pomiędzy 2019 a 2018 rokiem (-2,01%).

Spadek przypisu w dziale I był spowodowany mocną obniżką wyniku z dystrybucji w segmencie polis z UFK (gr. 3), który wypracował składkę o wartości 5884,51 mln zł – o 14,03% niższą od uzyskanej w 2019 r. (6854,16 mln zł). Spadek o niemal miliard złotych to sporo, ale należy mieć na uwadze, że obecna różnica rok do roku jest mniejsza niż w poprzednich dwóch latach. W 2019 r. wynik w grupie trzeciej pogorszył się w stosunku do poprzedniego roku o blisko 1,16 mld zł, a w 2018 r. – aż o 3,5 mld zł.

Utrzymany został natomiast wzrostowy trend sprzedaży w gr. 1. Roczny przypis z polis na życie wyniósł 7955,39 mln zł, wobec 7839,76 mln zł przed rokiem (+1,47% r/r). Bardzo udany rok ma też za sobą segment ubezpieczeń wypadkowych (gr. 5), który umocnił się na drugiej pozycji wśród umów życiowych generujących najwięcej składek. Sprzedaż tych polis przyniosła zakładom z działu I w sumie 6320,79 mln zł – o 5,02% więcej niż w 2019 r., tj. 6319,67 mln zł.

Zwiększona śmiertelność nie spowodowała fali wypłat

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2020 r. uplasował się na poziomie 2207,81 mln zł – o 14,25% niższym od ubiegłorocznego, wynoszącego 2574,73 mln zł. Spadła także łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec roku wartość 17 415,91 mln zł, co było wynikiem o 6,16% niższym od 18 558,62 zł odnotowanych rok wcześniej. Spadek ten oznacza, że widoczny w państwowych statystykach oraz monitorowany przez ubezpieczycieli znaczący wzrost śmiertelności nie spowodował fali wypłat z tego tytułu. Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 2970,27 mln zł, wobec 3265,21 mln zł przed rokiem (-9,03% r/r).

Minimalny wzrost w majątku

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w 2020 roku 42 675,89 mln zł składek brutto – o 0,28% więcej, niż w 2019 r. (42 555,73,77 mln zł).

Fantastyczny wynik techniczny w AC

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych – działalność bezpośrednia) wyniósł 14 631,21 mln zł. Rok wcześniej zakłady zebrały z powyższego tytułu 14 924,34 mln zł, co oznacza spadek o 1,69% r/r. Z kolei roczny przypis składki w AC pojazdów lądowych wyniósł 8668,73 mln zł – o 1,48% więcej niż przed rokiem, tj. 8668,73 mln zł.

W 2020 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 9002,18 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. – o 4,76% więcej niż przed rokiem, gdy zaspokoili roszczenia opiewające na kwotę 9452,11 mln zł. Z kolei łączna kwota roszczeń wypłaconych z AC uplasowała się na poziomie 5469,44 mln zł, wobec 5545,12 mln zł rok wcześniej (-1,47% r/r). Z sygnałów płynących z rynku wynika, że spadek wypłat był konsekwencją zmniejszonego ruchu na drogach, będącego efektem obaw związanych z pandemią Covid-19, a także wprowadzonych przez rząd obostrzeń.

Wynik techniczny w OC ppl. wyniósł 521,3 mln zł. Był to rezultat o 42,35% niższy od odnotowanego dwanaście miesięcy wcześniej, tj. 904,18 mln zł. Warto jednak pamiętać, że na rezultat za 2019 r. wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym – rozwiązanie rezerw na zaspokojenie roszczeń z tytułu świadczeń dla poszkodowanych w stanie wegetatywnym. Ten czynnik w znaczącym stopniu podniósł WT w segmencie obowiązkowych polis komunikacyjnych. Niewiele jednak zabrakło, aby negatywny wpływ spadku wyniku technicznego w OC na osiągnięcie rynku komunikacyjnego został zneutralizowany przez rezultat w segmencie autocasco. Wynik techniczny w AC wyniósł bowiem 810,77 mln zł – o 76,87% więcej niż w roku poprzednim, kiedy to uplasował się na poziomie 458,4 mln zł.

Spadek rentowności technicznej

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2020 r. wyniósł 3878,92 mln zł i był o 16,45% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (4642,82 mln zł). Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2930,74 mln zł. Rezultat ten było o 6,84% wyższy od wykazanego na koniec grudnia 2019 r., tj. 2932,05 mln zł. W ubiegłym roku dział II wypłacił łącznie 22 233,83 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 1,24% mniej niż rok wcześniej (22 511,85 mln zł).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl