Wysokie współczynniki wypłacalności spółek Generali w Polsce

0
748

Zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład Grupy Generali w Polsce opublikowały roczne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej. Każda ze spółek potwierdziła silną pozycję kapitałową.

W przypadku Generali Życie współczynnik wypłacalności wyniósł 407%, w Generali TU sięgnął 212%, a Concordia Polska TU legitymowała się wynikiem na poziomie 260%.

– Jedną z podstaw działalności naszej grupy jest stabilność finansowa stanowiąca punkt wyjścia do niesienia pomocy poszkodowanym. O niej świadczą liczby przedstawione w raportach spółek Generali działających w Polsce. Trudno jest dzisiaj precyzyjnie określić, jakie będą skutki ekonomiczne epidemii wywołanej przez koronawirusa, wiemy natomiast, że Concordia Polska i cała Grupa Generali jest mocna kapitałowo dzięki sile ekonomicznej akcjonariuszy i międzynarodowej skali działania. Możemy wspierać klientów i partnerów wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebują, niezależnie od trudnych okoliczności zewnętrznych – podkreśla Andrea Simoncelli, przewodniczący rady nadzorczej Concordia Polska TU i prezes zarządu spółek Generali Polska.

– Wysokie wskaźniki wypłacalności wszystkich spółek Grupy Generali potwierdzają naszą stabilność i wiarygodność w biznesie w relacji do naszych klientów, partnerów i pracowników. Wskaźniki te oznaczają, że spółki ubezpieczeniowe Grupy Generali zabezpieczyły środki finansowe, które o ponad 1 miliard złotych przekraczają wartość wymogów kapitałowych. To mocny fundament na niepewne czasy –  mówi Maciej Fedyna, prezes zarządu Concordia Polska TU i członek zarządu Generali TU.

Współczynnik wypłacalności jest wyliczany jako wynik podzielenia funduszy własnych przez kapitałowy wymóg wypłacalności. Fundusze własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń. Kapitałowy wymóg wypłacalności to wartość potencjalnej wyjątkowo dotkliwej straty w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5%, czyli raz na 200 lat.

(AM, źródło: Generali)