Wystawa Beksińskiego ubezpieczona dzięki CUK Ubezpieczenia

0
166

Od 17 września do 31 października w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze można odwiedzać wystawę „Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty”. Ubezpieczenia wystawy podjął się ciechanowski oddział CUK Ubezpieczenia.

Standardowa ochrona eksponatów obejmuje zdarzenia losowe, czyli m.in. pożar lub zalanie podczas wystawy. Zakres ubezpieczenia wystawy „Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty” został jednak rozszerzony. Po dokładnej analizie ochrona obejmuje również kradzież z włamaniem i rabunek oraz ryzyko dewastacji. Eksponaty zostały ubezpieczone także na czas transportu – zarówno na wystawę do Opinogóry, jak i z powrotem do Muzeum Historycznego w Sanoku. Dodatkowe, szczegółowe postanowienia rozszerzają ochronę o szkody powstałe w trakcie załadunku i rozładunku oraz w czasie postoju środka transportu, w którym przewożone są dzieła sztuki.

– Uzyskanie tak szerokiego zakresu ochrony było możliwe dzięki współpracy z kustoszem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, od którego uzyskałem szczegółowe informacje na temat środków transportu, zabezpieczenia, konwojentów, eskorty policji oraz zabezpieczeń podczas ekspozycji. Finalizacja polisy to sukces i zadowolenie dla wszystkich stron. Dla mnie osobiście ogromna satysfakcja – komentuje Patryk Nieznański, doradca klienta  CUK Ubezpieczenia.

(AM, źródło: CUK)