Wyzwania energetyki i krajobraz ryzyka

0
438

Zmiany klimatyczne i wynikająca z nich transformacja energetyczna w dalszym ciągu kształtują krajobraz ryzyka w branży energetycznej i pozostają najważniejszym zjawiskiem, z jakim mierzy się ten sektor – ocenia Willis Towers Watson w dorocznym Przeglądzie Rynku Energetyki.

Raport przedstawia metamorfozę, jaką przechodzi obecnie globalny system energetyczny pod wpływem ryzyka, że tradycyjny przepływ paliw kopalnych z pól wydobywczych na całym świecie, przez rurociągi i tankowce do rafinerii i dalej na rynki konsumpcyjne, może zostać zatrzymany lub ulec radykalnym zmianom. Mają one związek z przejściem na odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, fale czy energia słoneczna. Zdaniem autorów raportu, warunki w prawie każdym obszarze rynku ubezpieczeń energetycznych nadal się pogarszają, chociaż w przypadku niektórych rodzajów ryzyka oczekuje się bardziej umiarkowanych podwyżek stawek niż w innych.

W raporcie przedstawiono następujące tendencje:

Graham Knight, kierownik działu zasobów naturalnych WTW, komentuje: – W ciągu ostatnich 12 miesięcy byliśmy świadkami dość niezwykłych wydarzeń związanych z cenami ropy naftowej, załamaniem popytu i jeszcze większym naciskiem na kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego, więc nie da się ukryć, że przed branżą energetyczną stoją coraz większe wyzwania. Jednak to kwestia ryzyka klimatycznego nadal rozdaje karty w tym sektorze i coraz częściej obserwujemy przyspieszanie transformacji energetycznej, która będzie miała znaczący wpływ na przyszły kształt branży. Krótko mówiąc, dzisiejsze przedsiębiorstwa energetyczne muszą rozważyć, w jaki sposób opracować solidne plany transformacji, aby zapewnić sobie zrównoważoną przyszłość. Jako Willis Towers Watson kontynuujemy współpracę z naszymi klientami, aby pomóc im w jak najszybszym osiągnięciu tych nowych celów. Robimy to z punktu widzenia doradztwa w zakresie ryzyka, analiz i inżynierii, co ma pomóc naszym klientom w przyspieszonym osiągnięciu ich celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, a tym samym wzmocnić ich pozycję w środowisku zewnętrznych interesariuszy.

Przegląd Rynku Energii 2021 uwzględnia również perspektywę klientów, towarzystw ubezpieczeniowych i kluczowych interesariuszy z branży energetycznej oraz podkreśla znaczenie stosowania kwantyfikacji ryzyka i analityki w prowadzeniu inicjatyw związanych z transformacją energetyczną.

Wojciech Woźnica, dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Head of Natural Resources WTW Polska, dodaje: – W dobie pandemii koronawirusa oraz skutków globalnego ocieplenia ubezpieczeni mogą oczekiwać, że każde ryzyko będzie oceniane technicznie i indywidualnie. W obszarze ubezpieczeń majątkowych klienci w sektorze przetwórstwa ropy dzieleni są przez rynek na dwie grupy: klienci posiadający bardzo dobrze funkcjonujące systemy bezpieczeństwa oraz czyste przebiegi szkodowe oraz klienci, od których rynek, a zwłaszcza rynek ubezpieczycieli międzynarodowych, wymaga wprowadzenia wielu procesów poprawy bezpieczeństwa. Ci pierwsi mogą liczyć na niewielkie jednocyfrowe podwyżki stawek ubezpieczeniowych. Od klientów generujących szkody i nierealizujących zaleceń z raportów inżynieryjnych rynek wymach dwucyfrowych wzrostów stawek. Jeszcze raz okazuje się, że wzorowo prowadzone zarządzanie ryzykiem popłaca.

(AM, źródło: WTW)