Zacznij rok od analizy swoich działań i stylu pracy

0
949

Początek roku to dobry moment na podsumowanie wyników swojej pracy. Dzięki temu można zaplanować działania, które pomogą zwiększyć naszą efektywność. W przypadku roli menedżera zespołu na wyniki mają wpływ ludzie, którymi się zarządza. A to, jak się zachowują, w dużej mierze zależy od stylu zarządzania.

Jak przeanalizować swoją pracę? Na co zwrócić uwagę? W przypadku menedżera trzeba spojrzeć na wiele elementów. Wszakże jest to stanowisko bardzo wymagające. Skuteczny menedżer to osoba, która rozwija wiele swoich talentów.

Jedną z najważniejszych cech menedżera jest na przykład elastyczność. Im większą dysponujesz liczbą różnych narzędzi mentalnych i umiejętności, za pomocą których skłaniasz swoich ludzi do coraz lepszej i efektywniejszej pracy, tym bardziej potrafisz być elastyczny, a przez to bardziej efektywny jako menedżer.

Spójrzmy bliżej na to, jakie czynniki efektywności menedżera są najważniejsze. Pierwszym z nich jest planowanie. Działanie bez planowania jest przyczyną każdej porażki. Działanie poprzedzone starannym planowaniem jest zwykle źródłem każdego sukcesu.

Ważne jest to, żeby myśleć na papierze. Zapisywać każdy szczegół celu lub zadania pośredniego oraz każdy krok, jaki będzie trzeba wykonać, by osiągnąć założone rezultaty. Poznaj fakty, zwłaszcza fakty finansowe. Nie zadowalaj się zgadywankami lub nadzieją, że wszystko pójdzie dobrze.

Wypracuj w sobie gotowość do porzucenia planu i spróbowania czegoś innego, jeśli okaże się, że nie da się go zrealizować przy użyciu tej metody, od której zacząłeś. Znasz z pewnością zasadę 80/20, ale istnieje także zasada 10/90, która mówi, że „pierwsze 10% czasu poświęconego na planowanie odpowiada często za 90% sukcesu po wprowadzeniu tego planu w życie”.

Prawdziwą miarą twoich umiejętności planowania jest to, że twój plan działa – proste. W wyniku realizacji planu otrzymujesz rezultaty, jakie zakładałeś. Jeśli twój plan się nie sprawdza, musisz go zmieniać, aż wreszcie zadziała. Jednym z głównych powodów porażki liderów jest niezdolność do zmiany planu z takiego, który się nie sprawdza, na taki, który przynosi sukces – lub niezgoda na takąż zmianę.

Kolejny czynnik to organizowanie. Jest to proces gromadzenia ludzi i środków, jakich będziesz potrzebował, by zrealizować plan i osiągnąć założony cel. To kluczowa umiejętność niezależnego menedżera. Osoby posiadające umiejętności organizacyjne stanowią nieocenioną wartość dla każdej organizacji. Bez nich nic nie jest możliwe.

W swej najprostszej formie organizowanie sprowadza się do tego, byś przygotował listę wszystkich składników i elementów niezbędnych do realizacji planu w terminie i w ramach zasobów, które posiadasz. Składniki te obejmują środki finansowe, ludzi, biura, sprzęt i technologię. Aby upewnić się, że nie zapomniałeś o czymś istotnym, powinieneś zamknąć listę, zanim podejmiesz działania.

Kolejny element to dobór właściwych współpracowników. Musisz przyciągnąć i zatrzymać ludzi, których potrzebujesz do wykonania planu i osiągnięcia pożądanego rezultatu. Umiejętność zatrudnienia i zatrzymania właściwych ludzi będzie przekładała się aż na 80% ostatecznego sukcesu. Większość frustracji i niepowodzeń jest bowiem skutkiem postawienia niewłaściwej osoby na kluczowym stanowisku.

Praca menedżera polega na tym, by doprowadzić do realizacji zadań siłami innych. Umiejętność zorganizowania pracy i efektywnego nadzorowania współpracowników, tak aby zadanie zostało wykonane w terminie i przy określonych środkach, jest kluczem do uzyskania wyników, za które jesteś odpowiedzialny. Pamiętaj, żeby nadzorować najważniejsze zadania. Inaczej zaginiesz w gąszczu mniej istotnych szczegółów.

Adam Kubicki

adam.kubicki@indus.com.pl