Zagrożenie powodziowe dotyczy coraz większego odsetka ludności świata

0
126

Analiza przeprowadzona przez spółkę Cloud to Street zrzeszoną w Willis Research Network pokazuje, że odsetek ludności świata narażonej na powodzie wzrósł od przełomu tysiącleci o 24%, czyli dziesięciokrotnie bardziej, niż wcześniej przewidywali naukowcy.

– Powodzie uderzają w większe grupy ludzi i więcej dóbr niż jakakolwiek inna klęska spowodowana zmianami klimatycznymi – mówi Bessie Schwarz, współzałożycielka i prezes Cloud to Street. – Globalna baza danych o powodziach pomoże ubezpieczycielom zrozumieć zmieniający się charakter ryzyka powodziowego i zaoferować bardziej konkurencyjną ochronę ubezpieczeniową. Jesteśmy dumni z tego, że umożliwiamy rządom i ubezpieczycielom ochronę milionów ludzi i miliardowych aktywów, co nigdy dotąd nie było możliwe.

– Współpraca pomiędzy Cloud to Street i Willis Research Network już teraz daje efekty przekraczające nasze oczekiwania, szczególnie w zakresie badań i rozwoju narzędzi służących lepszemu zrozumieniu zagrożenia powodziowego i łagodzeniu gospodarczych skutków powodzi dla społeczności na całym świecie – komentuje Simon Young, starszy dyrektor w Centrum klimatu i odporności (Climate and Resilience Hub) Willis Towers Watson. – Wspólnie z naszymi pionami Willis Re oraz Alternative Risk Transfer, Centrum klimatu i odporności również tworzy innowacyjne rozwiązania parametryczne bazujące na tej szybko rozwijającej się technologii mapowania powodziowego.

Naukowcy przyjrzeli się codziennym zdjęciom satelitarnym, aby oszacować zarówno zasięg powodzi, jak i liczbę osób dotkniętych ponad 900 dużymi zdarzeniami powodziowymi w latach 2000–2018. Stwierdzili, że bezpośrednio dotkniętych zostało od 255 do 290 milionów ludzi, a w latach 2000–2015 liczba osób mieszkających w tych zalanych lokalizacjach wzrosła o 58–86 milionów.

Pozostałe wnioski z badania:

  1. Z modelu wynika, że do roku 2030 w wyniku zmian klimatycznych i demograficznych, kolejnych 25 państw dołączy do 32, które już doświadczają nasilających się powodzi.
  2. Chociaż przypadki przerwania tam stanowią mniej niż 2% wszystkich powodzi, notują one największy wzrost częstości występowania (177%) w stosunku do liczby narażonej ludności.
  3. Wzrost liczby ludności na terenach zalewowych spowodowany jest przenoszeniem się ludzi na obszary zagrożone powodzią oraz rozwojem gospodarczym tych regionów. Uboga ludność często nie ma wyboru i musi osiedlać się na obszarach powodziowych.
  4. Prawie 90% zdarzeń powodziowych miało miejsce w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, przy czym w dużych dorzeczach (Indusu, Gangesu-Brahmaputry i Mekongu) odnotowano największą bezwzględną liczbę osób narażonych na niebezpieczeństwo oraz zwiększony odsetek ludności dotkniętej zalaniem.
  5. Dane satelitarne ujawniły również wcześniej niezidentyfikowany wzrost narażenia na powodzie w południowej Azji, południowej Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.
    Oczekuje się, że baza danych będzie stanowić unikalny i wiarygodny punkt odniesienia dla branży ubezpieczeniowej w zakresie oceny ryzyka powodziowego, zarówno z perspektywy zagregowanych średnich rocznych strat, jak i pojedynczych powodzi powodujących ekstremalne straty. Może to być przydatne dla praktyk reasekuracyjnych podejmowanych przez Willis Re, obejmujących porównanie modeli, opracowanie nowego spojrzenia na ryzyko powodzi oraz testowanie efektywności różnych struktur reasekuracyjnych. Baza może być wykorzystywana również do zwiększania odporności na klęski żywiołowe i wsparcia analizy po zdarzeniu, ponieważ branża ubezpieczeniowa i rządy na całym świecie przygotowują się na duże powodzie i mierzą się z nimi.

Oczekuje się, że baza danych będzie stanowić unikalny i wiarygodny punkt odniesienia dla branży ubezpieczeniowej w zakresie oceny ryzyka powodziowego, zarówno z perspektywy zagregowanych średnich rocznych strat, jak i pojedynczych powodzi powodujących ekstremalne straty. Może to być przydatne dla praktyk reasekuracyjnych podejmowanych przez Willis Re, obejmujących porównanie modeli, opracowanie nowego spojrzenia na ryzyko powodzi oraz testowanie efektywności różnych struktur reasekuracyjnych. Baza może być wykorzystywana również do zwiększania odporności na klęski żywiołowe i wsparcia analizy po zdarzeniu, ponieważ branża ubezpieczeniowa i rządy na całym świecie przygotowują się na duże powodzie i mierzą się z nimi.

W obliczu oczekiwanego wzrostu ryzyka powodziowego wskutek zmian demograficznych i postępującej urbanizacji, na co nałoży się tendencja wynikająca ze zmian klimatycznych, zbiór danych zapewni bieżący i istotny obraz zagrożeń w celu wsparcia działań humanitarnych i zarządzania ryzykiem.

O badaniu

Badanie przeprowadzili naukowcy Cloud to Street, globalnej platformy do monitorowania powodzi i analizy ryzyka dla zarządzających klęskami żywiołowymi i ubezpieczycieli, od maja 2020 roku należącej do Willis Research Network. Globalną bazę danych na temat powodzi, będącą najważniejszym efektem badania, współtworzyli badacze z NASA, Google Earth Outreach, Uniwersytetów Arizona, Columbia, Michigan, Kolorado, Uniwersytetu Teksańskiego w Austin oraz Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Baza danych stanowiąca największy i najdokładniejszy istniejący zbiór danych dotyczących zaobserwowanych powodzi historycznych ustanawia nowy standard w zakresie dostarczania obrazu rzeczywistej skali zagrożenia powodziowego.

(AM, źródło: WTW)