Zakłady przekażą więcej danych do KNF

0
157

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień resortowych nowelizację rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Inspiracją do przygotowania noweli były doświadczenia Komisji Nadzoru Finansowego sprawującej  nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, praktyka Urzędu KNF wykazała, że przekazywane obecnie dane i informacje nie są wystarczające do sprawowania efektywnego nadzoru nad niektórymi obszarami działalności zakładów. Dotyczy to przede wszystkim danych i informacji o produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i aktywach netto UFK, danych statystycznych niezbędnych do monitorowania produktów życiowych innych niż „uefki” oraz produktów majątkowych, przede wszystkim ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Problem dotyczy również danych i informacji o współpracy zakładów z dystrybutorami ubezpieczeń oraz danych i informacji dotyczących reasekuracji biernej, a w przypadku zakładów reasekuracji działu II – retrocesji biernej. Dlatego uznano, że konieczne jest rozszerzenie wymogów sprawozdawczych.

W noweli zaproponowano rozszerzenie zakresu sprawozdawczości kwartalnej i rocznej zakładów ubezpieczeń obu działów oraz zakładów reasekuracji wykonujących działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu II.

W przypadku towarzystw życiowych rozszerzenie zakresu sprawozdawczości obejmie dodanie nowych formularzy sprawozdawczych dotyczących UFK i umów ubezpieczenia z UFK. Dodatkowo nowela wprowadza rozszerzenie zakresu danych dotyczących skarg na działalność zakładu oraz sprzedaży ubezpieczeń, a także raportowanie danych dotyczących umów ubezpieczenia zawartych i rozwiązanych w okresie sprawozdawczym. Rozszerzenie zakresu sprawozdawczości dla zakładów non-life obejmie natomiast dane dotyczące skarg i sprzedaży oraz dane dotyczące OC ppm. i wykonywanej przez zakład reasekuracji retrocesji  biernej.

Nowe regulacje mają umożliwić KNF m. in. monitoring i analizę umów z UFK pod kątem misselingu, rentowności poszczególnych ubezpieczeń, struktury portfeli oraz tendencji w zakresie opracowywania i oferowania ubezpieczeń.

(AM, źródło: RCL)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here