TU Zdrowie z programem medycznym dla ozdrowieńców po koronawirusie

0
466

„Powrót do zdrowia po Covid-19” to nowy program TU Zdrowie, który gwarantuje ozdrowieńcom dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostykę niepokojących objawów i rehabilitację.

Według Światowej Organizacji Zdrowia większość zakażonych przechodzi Covid-19 łagodnie lub z umiarkowanymi objawami. W takim przypadku wracają oni do zdrowia i pełnej aktywności po 2–6 tygodniach. Jednak u części ozdrowieńców – niezależnie od tego, czy przeszli chorobę ciężko, łagodnie, czy bezobjawowo – jeszcze przez wiele tygodni, a nawet miesięcy mogą pojawiać się dolegliwości związane z przebytą chorobą.

– W przestrzeni publicznej pojawiają się sformułowania Long Covid i Post-Covid-19. Long Covid odnosi się do sytuacji, w której objawy choroby trwają od 4 do 12 tygodni od początku zachorowania. W przypadku zespołu Post-Covid-19 mówi się o objawach rozwijających się w trakcie lub po Covid-19, które trwają powyżej 12 tygodni i nie wynikają z innej przyczyny. Badania dotyczące powikłań po zakażeniu prowadzone są zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mają one wykazać, czy i w jaki sposób zakażenie wirusem SARS CoV-2 wpływa długofalowo na kondycję ozdrowieńców – mówi Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie.

– Z myślą o ubezpieczonych, którzy przeszli zakażenie, uruchomiliśmy program zdrowotny „Powrót do zdrowia po Covid-19”. Jest on skierowany do osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i zachorowanie potwierdzone zostało badaniem RT-PCR lub kartą leczenia szpitalnego z diagnozą Covid-19. Co ważne, mogą z niego skorzystać osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia już po zachorowaniu – mówi Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Warunkiem uruchomienia diagnostyki w ramach programu jest przesłanie w okresie ubezpieczenia do TU Zdrowie kopii pozytywnego wyniku PCR wykonanego w ciągu 3 miesięcy przed zgłoszeniem do programu lub karty wypisowej ze szpitala z tytułu hospitalizacji na Covid-19, jeśli wypis ze szpitala nastąpił w ciągu 3 miesięcy przez zgłoszeniem.

– Zakres świadczeń proponowany ubezpieczonym ma na celu sprawdzenie stanu zdrowia pod kątem najczęściej występujących powikłań, czyli chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz schorzeń neurologicznych. Osoby po Covid-19 mogą skorzystać z konsultacji u internisty lub lekarza rodzinnego, pulmonologa czy kardiologa. Ponadto mogą liczyć na wsparcie psychiatry lub psychologa. Specjaliści, w zależności od potrzeby, mogą skierować pacjenta na badania diagnostyczne krwi i moczu, badania czynnościowe serca, a także na diagnostykę obrazową. Dodatkowo ubezpieczonym hospitalizowanym na Covid-19 przysługuje rehabilitacja ambulatoryjna i konsultacja u fizjoterapeuty – dodaje Teresa Domańska.

TU Zdrowie proponuje dwa różne warianty programu:

  • „Powrót do zdrowia po Covid-19” jako opcja dodatkowa, czyli możliwość rozszerzenia opieki medycznej zapewnianej w ramach Polisy Zdrowie lub Polisy Telerefundacyjnej.
  • „Powrót do zdrowia po Covid-19” jako samodzielny pakiet medyczny, czyli możliwość zakupu programu zdrowotnego niezależnie od tego, czy ubezpieczony korzysta z Polisy Zdrowie lub Polisy Telerefundacyjnej.

(AM, źródło: TU Zdrowie)