Zakłady ubezpieczeń będą zobowiązane do udostępniania aut zastępczych

0
923

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) pracuje nad nowelizacją kodeksu cywilnego w zakresie przepisów o najmie pojazdów zastępczych na czas naprawy uszkodzonego samochodu. Nowe przepisy mają nałożyć na ubezpieczycieli obowiązek udostępnienia auta poszkodowanemu.

Projekt MS przewiduje, że ubezpieczyciel będzie zobowiązany do udostępnienia pojazdu zastępczego odpowiadającego cechom użytkowym pojazdu uszkodzonego. Obecnie robią to tylko na wniosek poszkodowanego. Nowe regulacje określą też termin najmu, w szczególności w razie wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe oraz ograniczą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym w zakresie kosztów – do tych, które poniósł lub musiałby ponieść zakład ubezpieczeń w związku z realizacją obowiązku zapewnienia auta na czas naprawy uszkodzonego. Na zakłady zostanie też nałożony obowiązek informowania klientów kupujących OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) o przysługujących im uprawnieniach. Według serwisu prawo.pl, nowela zakłada również, iż jeśli ubezpieczyciel nie będzie w stanie dostarczyć poszkodowanemu pojazdu zastępczego w terminie, będzie pokrywał koszty najmu według stawek rynkowych. 

Zdaniem Łukasza Kulisiewicza, eksperta Polskiej Izby Ubezpieczeń, regulacja jest potrzebna, gdyż jej wprowadzenie przyspieszy obsługę poszkodowanych poprzez usprawnienie procesów i zapewni większą przewidywalność kosztów. Zastrzega jednocześnie, że więcej będzie można powiedzieć dopiero po publikacji projektu nowelizacji.

Resort oczekuje, że wprowadzenie nowych przepisów wpłynie na zmniejszenie liczby sporów na tle kosztów najmu. Projekt ma trafić do konsultacji do końca lipca.

Więcej:
prawo.pl z 23 czerwca, Joanna Ojczyk „Auto zastępcze zapewni ubezpieczyciel”:
https://www.prawo.pl/biznes/…

(AM, źródło: prawo.pl)