Zarządzanie funduszami Aegon PPK DFE teraz w rękach Pocztylion-Arka PTE

0
442

Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon Polska zawarły porozumienie, w ramach którego Pocztylion przejmie od Aegon PTE zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE. Obie firmy rozpoczną też współpracę przy dystrybucji pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

– Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Aegon PTE, dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK i finalnie realizacji tego procesu, a także współpracy z Aegon w zakresie dystrybucji programu, podjęliśmy, mając na uwadze ambitne plany rozwoju naszej firmy. Przejęcie zarządzania funduszami PPK i pozyskanie firm korzystających z PPK w Aegon to niewątpliwie jeden z kroków w tym kierunku. Ponadto zapewniamy, że po przejęciu zarządzania funduszami Aegon PPK dołożymy wszelkich starań, mających na celu kontynuowanie usługi dla dotychczasowych klientów na co najmniej takim samym poziomie jak wcześniej – zadeklarował Adam Gola, prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE.

– Po analizie obecnej sytuacji na rynku pracowniczych planów kapitałowych oraz dotychczasowej pozycji Aegon w tym segmencie zdecydowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Pocztylionem i przekazaniu mu zarządzania funduszami PPK Aegon. W wyniku tej transakcji klienci będą mieli zapewnioną kontynuację zarządzania funduszami PPK przez instytucję o podobnym profilu działania i doświadczeniu inwestycyjnym. Aegon PTE skupi się natomiast na swojej podstawowej działalności, czyli zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym i przygotowaniach do zapowiedzianej reformy OFE i przekształcenia w TFI – zdradził Marc van der Ploeg, kierujący Grupą Aegon w Polsce.

– PPK to projekt traktowany przez nas strategicznie i jest obecnie dla nas niezmiernie ważny. PPK Pocztylion jest owocem współpracy z naszym akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, w wyniku której opracowaliśmy własne modele matematyczne do zarządzania alokacją funduszy zdefiniowanej daty, w celu osiągnięcia najbardziej optymalnych wyników i zwiększenia konkurencyjności Pocztyliona na rynku. Doświadczenie naszego akcjonariusza w kwestii zarządzania aktywami na rynku międzynarodowym, w tym także funduszami zdefiniowanej daty, w których Invesco posiada aktywa w wysokości 145 mld dol., oraz nasza chęć dalszego rozwoju w obszarze produktów emerytalnych wywołują entuzjazm, którym chcemy podzielić się z naszymi klientami – wyjaśnił Mariusz Wnuk, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.

Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon PTE są dwiema spośród instytucji finansowych oferujących prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych i zarządzanie nimi, wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Obie firmy od ponad 20 lat zarządzają też otwartymi funduszami emerytalnymi, w których inwestowane są oszczędności w ramach II filaru emerytalnego.

Po przekazaniu zarządzania Pocztylion będzie zarządzać ośmioma własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników pracowniczych planów kapitałowych, oraz ośmioma funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód instytucji nadzoru rozpocznie również prace nad połączeniem funduszy o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Obie firmy będą również współpracować przy oferowaniu PPK pracodawcom.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Centrum Prasowe PAP)