Zawarcie polisy dla spółek zależnych jest obciążone VAT

0
515

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że nabycie usług ubezpieczenia we własnym imieniu, lecz na rachunek spółek zależnych, to czynność obciążona podatkiem VAT. Oznacza to również, że podatnik nie świadczy usługi, tylko bierze udział w jej świadczeniu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa rozstrzygana przez WSA dotyczyła spółki zawierającej umowy ubezpieczenia OC oraz D&O dla siebie i podmiotów zależnych. Ona też regulowała całkowitą kwotę składki, rozliczając się później ze spółkami-córkami. Firma uznała, że zwrot składki otrzymywany od podmiotów zależnych nie jest wynagrodzeniem za czynność podlegającą VAT i dlatego nie powinien być uwzględniany w swoich rozliczeniach tego podatku ani przy kalkulowaniu proporcji sprzedaży (art. 90 ust. 3 ustawy o VAT). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że jest to wynagrodzenie za usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek i jako takie podlegają VAT, będąc zarazem zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 37 ustawy o VAT (interpretacja z 18 lipca 2023 r. sygn. 0112- KDIL1-1.4012.217.2023.2.HW).

To stanowisko podzielił WSA w Gdańsku. W uzasadnieniu sędzia Krzysztof Przasnyski wskazał, że podział składki zaproponowała spółka i podlegał on wewnętrznym ustaleniom z podmiotami zależnymi. Dlatego też tę czynność należało uznać za odpłatne świadczenie usług, podlegające VAT z zastosowaniem w/w zwolnienia.

Wyrok z 6 grudnia 2023 r. jest nieprawomocny. Sygn. akt I SA/Gd 868/23

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 14 grudnia, Paweł Jastrzębowski „Zakup ubezpieczenia dla innych podmiotów podlega VAT”

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)