EIOPA konsultuje ostrożnościowe podejście do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

0
276

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął 13 grudnia konsultacje w sprawie ostrożnościowego podejścia do ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Dokument konsultacyjny stanowi drugi etap podejścia EIOPA do oczekiwanego mandatu na mocy dyrektywy Wypłacalność II.

Ten nakłada na instytucję obowiązek oceny zasadności, czy specjalne ostrożnościowe traktowanie aktywów lub działań zasadniczo związanych z celami środowiskowymi lub społecznymi nie szkodzi takim celom.

EIOPA podkreśla, że ryzyko dla zrównoważonego rozwoju staje się coraz istotniejsze dla działalności inwestycyjnej oraz podstawowej ubezpieczycieli. Dlatego urząd dokłada wszelkich starań, aby ramy ostrożnościowe odpowiednio uwzględniały to ryzyko, a ostatecznym celem jest ochrona konsumentów i stabilność finansowa.

W odniesieniu do oczekiwanego mandatu EIOPA stosuje podejście oparte na ryzyku i dowodach. Dlatego w dokumencie konsultacyjnym ocenia się potencjał specjalnego ostrożnościowego podejścia do ryzyka związanego z czynnikami środowiskowymi i społecznymi.

Konsultacje potrwają do 22 marca 2024 r.

(AM, źródło: EIOPA)