Zawody medyczne apelują do premiera o objęcie ich członków ubezpieczeniem NNW

0
532

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowany został apel samorządów zawodów medycznych, w którym zwracają się one do premiera o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii zapewnieniem na koszt państwa ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że ryzyko uszczerbku na zdrowiu czy utraty życia, jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni, a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii SARS-CoV-2, wymaga natychmiastowych działań osłonowych. Te zaś powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci.

„Podpisane w ostatnich dniach porozumienie Ministra Zdrowia z Prezesem PZU S.A. niestety obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych – dedykowanych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą” – napisano w apelu.

Twórcy apelu są zdania, że ze względu na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej, zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin jest konieczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa.

Pod apelem podpisali się prezesi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej i Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

(AM, źródło: NIL)