Zdalnie i jak zawsze skutecznie

0
940

Tegoroczny marzec zostanie zapamiętany w Polsce jako początek epidemii koronawirusa. Jej efektem stała się m.in. niespotykana wcześniej zmiana naszej pracy oraz istotne ograniczenie bezpośrednich relacji. Na te wydarzenia zareagowała Warta, wprowadzając rozwiązania zapewniające zdalną współpracę z brokerami i klientami praktycznie na każdym etapie polisowania i obsługi ubezpieczeń korporacyjnych.

Warta jako jedna z pierwszych firm na rynku zareagowała na rosnący w siłę problem wirusa SARS-COV-2. Już na przełomie lutego i marca podjęła decyzję o znacznym ograniczeniu, a następnie rezygnacji z organizacji i uczestnictwa w spotkaniach z udziałem osób z innych firm i instytucji. Myśląc o bezpieczeństwie swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych, Warta postanowiła odwołać liczne szkolenia, spotkania biznesowe czy delegacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

– Nowa sytuacja i warunki rynkowe wymagały szybkiego dostosowania naszych procesów i narzędzi służących obsłudze klienta do zmian, jakie zaszły na rynku. Dużym ułatwieniem był fakt, że już wcześniej stosowaliśmy rozwiązania, które w wielu sytuacjach umożliwiały nam zdalną współpracę z partnerami biznesowymi i klientami. Wykorzystanie rozwiązań elektronicznych, takich jak wideokonferencje, było jednak najmniejszym wyzwaniem, przed którym stanęły firmy ubezpieczeniowe.

Dużo więcej pracy wymagało przestawienie procesów wykorzystywanych w ocenie ryzyka czy likwidacji szkód. Jednak i w tych obszarach znaleźliśmy odpowiednie rozwiązania. Wykorzystujemy nowoczesne i użyteczne technologie, aby z jednej strony zachować wysokie standardy, a z drugiej strony w maksymalny sposób uchronić wszystkich uczestników procesu przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa – mówi Marcin Kwinta, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Klientów Korporacyjnych.

Zdalna ocena ryzyka

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważnym etapem przygotowania oferty jest rzetelna ocena ryzyka. Efektem trwającej epidemii było jednak m.in. wstrzymanie audytów ubezpieczeniowych u klientów na rzecz oceny ryzyka technicznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, które nasi pracownicy niezwykle szybko zaczęli stosować z bardzo dobrym skutkiem – mówi Leon Pierzchalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Klientów Strategicznych i Reasekuracji.

Zdalny audyt oceny ryzyka technicznego działa w Warcie na podstawie wideooględzin z zastosowaniem wszelkich obowiązujących w Warcie standardów, bez konieczności bezpośredniego kontaktu inżyniera BORT z pracownikami zakładu.

Pozwala to na uzyskanie obszernego materiału fotograficznego, obrazującego zarówno występujące zagrożenia, jak i poziom zabezpieczeń. Daje możliwość wyjaśnienia wielu wątpliwości, pojawiających się podczas analizy przesłanych wcześniej materiałów. Zebrane w ten sposób informacje dają szerokie spektrum wiedzy na temat ocenianego ryzyka oraz pozwalają na dokonanie rzetelnej i miarodajnej oceny. Dodatkowym atutem tej technologii jest fakt, że jest ona bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga instalowania aplikacji na urządzeniach klienta. Przydatność tego rozwiązania jest tak wysoka, że Warta planuje jego wykorzystanie także po zakończeniu pandemii, jako jedną z metod oceny ryzyka technicznego.

W ramach pomocy klientom Warta przygotowała również dokument, w którym zostały zebrane sugestie i zalecenia dotyczące zabezpieczenia firm w sytuacji ograniczenia lub przerwy w działalności spowodowanych skutkami koronawirusa. Jest to rodzaj porady dla przedsiębiorców, jak najlepiej zabezpieczyć swoje mienie, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia szkody, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ubezpiecza się w Warcie, czy też w innym zakładzie ubezpieczeń, bądź z różnych względów rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej.

Zdalna likwidacja szkód

Wykorzystanie nowych technologii niezbędne jest również w zakresie likwidacji szkód. Wiele rozwiązań zdalnych stosowanych było już wcześniej, dzięki czemu już od pierwszych dni epidemii Warta mogła bezpiecznie rozwiązywać sprawy swoich klientów.

Już na początku roku nasi rzeczoznawcy byli gotowi do przeprowadzenia zdalnych oględzin. Dziś możemy powiedzieć, że ten model sprawdził się nie tylko z punktu widzenia skrócenia czasu niezbędnego do zorganizowania inspekcji, ale również spotkał się z zadowoleniem naszych klientów i brokerów. W zasadzie o tym, kiedy i w jakiej formie mogą odbyć się oględziny, decydują wyłącznie możliwości techniczne po stronie naszych partnerów – mówi Piotr Brylikowski, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych.

Dużo korzyści przynosi również wcześniejsza automatyzacja procesów. Dla przykładu, obsługa szkód z polis ubezpieczenia przesyłek w transporcie, gdzie miesięcznie wpływa kilkaset spraw, odbywa się w pełni elektronicznie, co obejmuje m.in. rejestrację spraw czy obieg dokumentacji. Rola opiekuna ogranicza się wyłącznie do wybrania przedziału czasowego, niezbędnego do rejestracji szkód, oraz uruchomienia płatności – wyjaśnia.

Zdalne szkolenia dla brokerów

Trwająca epidemia stała się również problemem w zakresie rozwijania kompetencji przez brokerów. Z oczywistych względów odwołane musiały zostać wszystkie spotkania szkoleniowe czy wykłady, zarówno dla pracowników, jak i dla pośredników.

Rezygnacja z organizacji szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń może mieć jednak istotny wpływ na realizację obowiązku wynikającego z Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD. Nakłada ona na m.in. osoby wykonujące czynności brokerskie obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez odbycie 15 godzin szkolenia.

Także w tej dziedzinie Warta przygotowała rozwiązanie, które w dobie pracy zdalnej umożliwia pośrednikom spełnienie tego obowiązku. Od połowy maja dostępna dla brokerów jest platforma szkoleń e-learningowych przeznaczona stricte dla osób sprzedających ubezpieczenia korporacyjne. Wszystkie szkolenia dostępne na tej platformie mogą być zakończone testem, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą test, otrzymają zaświadczenie potwierdzające jego odbycie.

Pierwsze szkolenia już zostały udostępnione brokerom. Zapraszamy w szczególności na prezentację z zakresu naszego nowego produktu OC, które oferuje wyjątkowy na tle rynku zakres ochrony. Katalog szkoleń dostępnych online będziemy stale i na bieżąco rozwijać.

Już widzimy, że to rozwiązanie spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem brokerów, dlatego z pewnością będzie ono dostępne, gdy sytuacja epidemiologiczna w Polsce się unormuje. Tak samo będzie z innymi, praktycznymi rozwiązaniami, które podnoszą jakość obsługi naszych klientów i pośredników – dodaje Marcin Kwinta.