Zielone światło dla ustawy o ubezpieczeniach eksportowych

0
395

13 lipca Sejm znowelizował ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustawach, a także uchylił ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Regulacja pozwoli na zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z gwarantowanych polis. Ustawa umożliwi również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią  szybką reakcję na ewentualne globalne wydarzenia. Doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych  –  powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Rozszerzyliśmy katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń o oddziały przedsiębiorców zagranicznych. To będzie nowy impuls do rozwoju gospodarczego Polski – dodał wiceminister Grzegorz Piechowiak

Korporacja zaoferuje teraz większy wybór ubezpieczeń, a tym samym więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Lepsza ochrona eksporterów

Nowe regulacje zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty Korporacji ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Dotyczy to  przypadków, gdy przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

Wprowadzenie tego rozwiązania ma przyczynić się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi tutaj o ograniczenia do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl