Zielone światło dla zmian w akcjonariacie UNIQA

0
393

29 października Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zmiany w akcjonariatach spółek ubezpieczeniowych Grupy UNIQA w Polsce.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji UNIQA TU oraz UNIQA TUnŻ w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym bezpośrednio przez UNIQA Österreich Versicherungen AG.

(AM, źródło: KNF)