Zielony fundusz TFI PZU ujawnił swój wpływ na zrównoważony rozwój

0
586

Fundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii zaprezentował główne niekorzystne skutki inwestycji dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to pierwszy tak szczegółowy raport na polskim rynku, który m.in. ogranicza ryzyko greenwashingu.

– W ostatnich latach wykonaliśmy tytaniczną pracę w zakresie przeglądu pod kątem ocen ESG wszystkich aktywów inwestycyjnych w naszych portfelach. Efektem jest wdrożenie nowych wewnętrznych regulacji dotyczących ryzyka ESG oraz rozbudowa metodologii oceny emitentów przez pryzmat szans i zagrożeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mamy jednocześnie świadomość, że przed nami wciąż dużo pracy, dlatego nieustannie doskonalimy nasze metody i narzędzia analizy spółek giełdowych oraz emitentów obligacji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.

W planach TFI PZU na ten rok jest utworzenie kolejnych aktywnych i pasywnych funduszy inwestycyjnych z metką „ESG” – w tym skupiających się na konkretnych segmentach rynku. Dołączą one do funduszu indeksowego inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, który skupia się na globalnej transformacji energetycznej. Niedawno ten „zielony” fundusz z oferty TFI PZU opublikował szczegółowy raport pokazujący, w jaki sposób jego działalność wpływa na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Ujawnienia ESG w praktyce

Unijni prawodawcy wprowadzili obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, m.in. ujawnianie określonych informacji dla produktów „jasnozielonych” (promujących aspekt środowiskowy lub społeczny) i „ciemnozielonych” (mających na celu zrównoważone inwestycje). Poza podstawowymi ujawnieniami „zielone” produkty mogą prezentować również PAI (ang. Principal Adverse Impact), czyli główne niekorzystne skutki swojej działalności inwestycyjnej dla czynników zrównoważonego rozwoju. Fundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii jako pierwszy na polskim rynku, przy okazji sprawozdania rocznego za 2022 r., opublikował oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowe standardy.

– Jako jeden z czołowych asset managerów w Polsce czujemy powinność, aby kształtować i promować najlepsze praktyki w zakresie inwestowania, w tym z uwzględnieniem kryteriów ESG. Zrównoważone inwestycje to dla nas nie tylko slogan reklamowy, ale strategie, które mogą realnie wpływać na otaczający nas świat. Dlatego do „zielonych” produktów podchodzimy bardzo poważnie, także w aspekcie standardów informacyjnych – mówi Piotr Dmuchowski.

Wskaźniki w raporcie przygotowanym przez TFI PZU są wyliczone na podstawie dostępnych danych i zaprezentowane zgodnie z oficjalnymi technicznymi standardami wskazującymi, w jaki sposób instytucje i produkty finansowe powinny ujawniać swój wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Prostszą i popularniejszą obecnie metodą jest prezentowanie wyłącznie wykluczeń – kryteriów ESG, na podstawie których akcje czy obligacje określonych emitentów są odrzucane w procesie budowy portfela funduszu.

(AM, źródło: PZU)