„Złoty” fundusz w ofercie UNIQA TFI

0
132

UNIQA Akcji Rynku Złota – taką nazwę nosi nowy fundusz w ofercie UNIQA TFI. Jest to pierwszy tego typu produkt w ofercie towarzystwa powiązany z rynkiem surowców. Nowy fundusz będzie koncentrował się na akcjach spółek z sektora wydobycia złota.

– Rynek złota jest bardzo trudny do prognozowania w długim terminie. Wydaje się jednak, że obecne warunki rynkowe, jak wysoka inflacja czy wyższe ryzyko na rynku, tworzą korzystne otoczenie rynkowe dla notowań złota. Złoto często jest traktowane przez inwestorów jako aktywo, które stanowi zabezpieczenie przed rosnącą inflacją. Dobrze zachowuje się także w okresach dużej niepewności rynkowej – mówi Rafał Grzeszyk, młodszy zarządzający funduszami, Departament Zarządzania Aktywami UNIQA TFI

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w złoto, ale w akcje spółek, których cena w dużej części zależy od ceny złota. Tym samym jego wyniki są mocno powiązane ze zmianą ceny złota. Fundusz nie ma oficjalnego benchmarku, jednak punktem odniesienia przy wyborze spółek do portfela będzie indeks „NYSE Arca Gold Miners”. Strategię od czystego replikowania indeksu odróżnia założenie, że fundusz będzie inwestował tylko w akcje spółek notowane na rynkach OECD, w tym przede wszystkim w Kanadzie, USA, Australii i Wielkiej Brytanii. Zdaniem zespołu zarządzających w UNIQA TFI ryzyko polityczne związane z inwestowaniem w spółki notowane na rynkach OECD jest niższe. Dodatkowo spółki z tego obszaru przestrzegają wyższych standardów ładu korporacyjnego, co w długim terminie powinno pozytywnie wpływać na wyniki funduszu.

Opłaty w funduszu są zróżnicowane w zależności od kategorii jednostek. W przypadku produktów emerytalnych, jakim są Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,5%. Dodatkowo UNIQA TFI nie pobiera opłaty za wyniki.

– Wierzymy, że kluczem do dobrych wyników inwestycyjnych jest systematyczność. Naszych klientów zachęcamy więc do systematycznego inwestowania za pomocą programów emerytalnych, takich jak IKZE czy IKE, które dodatkowo oferują duże korzyści podatkowe dla inwestorów. Koniec roku to doskonała okazja dla wszystkich spóźnialskich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do założenia IKZE czy IKE, aby nie stracić benefitów podatkowych przysługujących inwestorom w bieżącym roku – dodaje Rafał Grzeszyk.

(AM, źródło: UNIQA Polska)