Zmiany w formacie certyfikatu Zielonej Karty

0
935

Jak podało Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), Zgromadzenie Ogólne Rady Biur Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o zmianach dotyczących formatu certyfikatu Zielonej Karty.

Wprowadzone zmiany mają dwojaki charakter. Pierwsza z nich, obowiązkowa i jednolita dla całego Systemu, wchodzi w życie z dniem 1 lipca obecnego roku i obejmuje zmiany w formacie awersu certyfikatu, Druga zmiana jest z kolei opcjonalna i zależna wyłącznie od decyzji krajowych Biur Narodowych. Obejmuje ona między innymi rozszerzenie liczby kolorów certyfikatu. Obecnie jest on czarno-zielony, a teraz dopuszczony został również format czarno-biały. Pojawi się też możliwość wprowadzenia zmian sposobu przetwarzania i przesyłania certyfikatów. Na polskim rynku zmiana opcjonalna zostanie wprowadzona 1 lipca 2021 roku.

PBUK podkreśla, że z praktycznego punktu widzenia wprowadzane rozwiązania nie będą wymagać od ubezpieczających, posiadaczy oraz kierowców pojazdów mechanicznych podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Nie nakładają też na nich jakichkolwiek dodatkowych obowiązków. 

Ubezpieczyciele będą wydawać certyfikaty Zielonych Kart tak jak do tej pory. Jedynie sukcesywnie zmieniane będą ich formaty. Wszelkie wystawione do tej pory oraz w przyszłości Zielone Karty zachowają ważność do końca okresu ich  obowiązywania, wskazanego w certyfikacie, nie później jednak niż dwa lata po wprowadzeniu opisanych zmian.

Kontrola certyfikatów przy przekraczaniu granic oraz na terytoriach krajów trzecich odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl