Jarosław Matusiewicz opuszcza stanowisko przewodniczącego Rady UFG

0
1356

30 czerwca odbyły się wybory do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego przewodniczącego, Jarosława Matusiewicza, oraz kadencji innych członków, skład Rady wymagał uzupełnienia. Dokonało go Walne Zgromadzenie Członków UFG obradujące tego samego dnia.

W czerwcu 2022 r. upłynęła kadencja Jarosława Matusiewicza, dotychczasowego przewodniczącego, oraz Piotra Zadrożnego, członka Rady. W wyniku przeprowadzonych w związku z tym wyborów ukształtował się następujący skład organu (alfabetycznie): Beata Kozłowska-Chyła, Michał Litwiniuk, Piotr Narloch, Rafał Stankiewicz (wiceprzewodniczący), Krystian Wiercioch, Arkadiusz Wiśniewski, Mariusz Wójcik, Agnieszka Wrońska oraz Piotr Zadrożny.

– Radę funduszu od początku jego historii tworzyły osoby silnie związane z rynkiem ubezpieczeniowym i świetnie rozumiejące rolę UFG dla ubezpieczeń w Polsce. Tak jest i teraz, co nas bardzo cieszy. Gratuluję dołączenia do Rady Mariuszowi Wójcikowi i kolejnej kadencji Piotrowi Zadrożnemu. Dziękujemy przewodniczącemu Jarosławowi Matusiewiczowi za jego sześcioletni wkład w pracę Funduszu i kierowanie Radą przez ostatnie lata. Dla wszystkich nas był to okres efektywnej i partnerskiej współpracy na rzecz branży ubezpieczeniowej oraz poszerzenia zakresu działalności Funduszu o branżę turystyczną i deweloperską – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG.

Zgodnie z ustawą w skład rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wchodzą osoby rekomendowane przez zakłady ubezpieczeń, przedstawiciel organu nadzoru oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów. 

(AM, źródło: UFG)