Zmiany w Radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

0
870

15 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (WZC UFG) udzieliło absolutorium zarządowi i radzie UFG. Podczas Zgromadzenia przeprowadzono również wybory do rady Funduszu.

– Rośnie rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czego potwierdzeniem jest również składy Rady Funduszu – powiedział zaraz po wyborze nowych członków rady jej przewodniczący Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska. Zgodnie z ustawą w skład rady wchodzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, przedstawiciel organu nadzoru oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów. 

– To, co nas cieszy, to fakt, że do Rady zostają wybierani prezesi i członkowie zarządów działających w Polsce ubezpieczycieli. To dowodzi istotności Funduszu dla całego rynku ubezpieczeń, z czego jestem osobiście dumny – dodał Jarosław Matusiewicz.

Z kolei Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG, podkreśliła kontynuację silnego składu osobowego rady Funduszu. – Zarząd UFG i ja osobiście jesteśmy przekonani, że nowy skład Rady oznacza dla Funduszu doskonałą współpracę na rzecz całego rynku ubezpieczeniowego – powiedziała.

Na kolejną kadencję do Rady zostali powołani: Beata Kozłowska-Chyła, p.o. prezesa zarządu PZU SA, Piotr Narloch, prezes InterRisk, Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali Życie oraz Piotr Zadrożny, prezes TUZ TUW. Wybory do rady Funduszu wynikały z upływu kadencji kilku jej członków (co roku upływa ona dla części rady). 

Aktualny skład rady UFG przedstawia się następująco (kolejność alfabetyczna): Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Beata Kozłowska-Chyła, Michał Litwiniuk, Jarosław Matusiewicz (przewodniczący), Piotr Narloch, Rafał Stankiewicz (wiceprzewodniczący), Arkadiusz Wiśniewski, Agnieszka Wrońska i Piotr Zadrożny.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UFG)