ZPF: Ponad połowa gospodarstw domowych ma nadwyżki finansowe

0
918

Nastroje wśród konsumentów w Polsce poprawiają się. W ślad za tym trendem idzie chęć ponoszenia większych wydatków na dobra trwałe – takie wnioski płyną z najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance” opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Prognozy dla gospodarki są dobre

Z danych ZPF i IRG SGH zebranych w IV kw. 2023 r. wynika, że 57% respondentów ma nadwyżki finansowe. Deklarują oni, że są w stanie odkładać pieniądze z bieżących dochodów. Przed rokiem odsetek podobnych odpowiedzi nie przekraczał 45%. Ubywa również osób, które spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy – negatywne prognozy deklaruje jedna trzecia ankietowanych (62% przed rokiem).

– Zaobserwowana poprawa ocen sytuacji gospodarczej i finansowej może wynikać przede wszystkim z lepszych danych makroekonomicznych i prognoz, które docierają do konsumentów. Warto zwrócić uwagę na to, że część ekonomistów w tym roku spodziewa się wzrostu PKB w Polsce nawet do 4% – wskazuje dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania.

Polacy chętniej wydają pieniądze na dobra trwałe

Wraz ze wzrostem optymizmu konsumentów w górę poszła również ich skłonność do ponoszenia wydatków na dobra trwałe. Jest ona w wyraźnym trendzie wzrostowym: 52,7% respondentów deklaruje chęć wydania pieniędzy na dobra trwałe wobec 41,9% w 2022 r.

Ankietowani chętniej zapowiadają zakup mieszkań lub domów, a także wydatki remontowe. 14,6% wskazało, że inwestycja w mieszkanie lub dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest w ich przypadku możliwa (10,8%). Z kolei remont zapowiada 28% respondentów (22,2%). 81,2% planuje przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu kredytem.

Spłata zobowiązań

Odpowiedzi ankietowanych pokazały również, że poprawia się sytuacja w zakresie regulowania zobowiązań finansowych. Terminowe płatności deklaruje 68,6% respondentów. Autorzy badania przypominają, że w okresie pandemii ze spłatą zobowiązań bez problemu radziło sobie 66% osób, a w czasie rekordowo wysokiej inflacji i stóp procentowych – 64%.

– Jeżeli chodzi o prognozy dotyczące terminowej spłaty zobowiązań, to w tym przypadku również dominuje grupa gospodarstw domowych, które nie spodziewają się problemów. Jednak charakterystyczna dla naszego badania jest większa ostrożność respondentów. Dlatego odsetek odpowiedzi wskazujących na bezproblemową obsługę zobowiązań w kolejnych miesiącach jest niższy i tym razem wyniósł 54,4% – mówi dr Sławomir Dudek.

Efektem badań są wskaźniki: Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF) oraz Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ). W IV kw. 2023 r. wartość BRCF wyniosła 100 pkt. (+3 pkt. kw/kw). Wskaźnik jest w trendzie wzrostowym od pięciu kwartałów. Z kolei BOZ wyniósł 97,1 pkt. (-2,3 pkt. kw/kw).

(AM, źródło: ZPF)