Zurich: Majątek już zapłacił za pandemię, życie jeszcze zapłaci

0
126

Nowy cel kapitałowy Zurich Insurance rozczarował rynek, mimo że roszczenia z tytułu pandemii i wyższe straty spowodowane przez katastrofy naturalne umniejszyły całoroczne zyski nie tak bardzo, jak sie spodziewano.

Ubezpieczyciele stanęli wobec ogromnych roszczeń w wyniku odwołania imprez i przerw w działalności spowodowanych lockdownem, a niszczycielski sezon huraganów w USA wywarł jeszcze większą presję na zyski w 2. poł. 2020 r. Zurich szukał możliwości podwyższenia składek, aby zamortyzować wpływ tych zdarzeń. Tymczasem całoroczny zysk netto Zurich w wysokości 3,83 mld dol., o 8% niższy od osiągniętego w 2019 r., znacznie przewyższył średnią oczekiwań 21 analityków, wynoszącą 2,93 mld dol., dzięki lepszym cenom w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych oraz zyskom na portfelu inwestycyjnym pod koniec roku. Zysk operacyjny piątego największego ubezpieczyciela europejskiego spadł o 20%, do 4,24 mld dol. Biznes życiowy grupy przewyższył oczekiwania, dzięki zdecydowanej poprawie na najważniejszych rynkach w regionie Azji i Pacyfiku, zwłaszcza w Australii.

Dyrektor finansowy George Quinn oczekuje dalszej poprawy wyników. Jednak nowo ustanowiony cel adekwatności kapitałowej i obniżenie aktualnego współczynnika wypłacalności przy przejściu z jednego systemu pomiaru na drugi rozczarowały analityków. Akcje zniżkowały o 1,1%, gdy szwajcarski ubezpieczyciel ogłosił, że docelowym współczynnikiem Swiss Solvency Test jest 160% lub więcej, w porównaniu z 182% za ub.r.

– Nowy cel minimum 160% wydaje się niski w porównaniu z konkurencją – ocenił Simon Foessmeir, analityk grupy Vontobel.

Roszczenia z ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych związane z pandemią wyniosły 450 mln dol. w ujęciu całorocznym. Kierownictwo Zurich nie spodziewa się istotnego wpływu roszczeń związanych z pandemią na biznes majątkowy w 2021 r. Za to należy się spodziewać dalszych roszczeń pandemicznych w biznesie życiowym. W 2020 r. kosztowały one 173 mln dol. Z kolei straty katastroficzne były o 588 mln dol. wyższe niż w 2019 r. Zurich zaproponował niezmienioną dywidendę w wysokości 20 franków szwajcarskich na akcję.

(AC, źródło: Reuters)