Zurich: Milion drzew w brazylijskim lesie

0
442

Zurich Insurance Group zapowiada, że zasponsoruje projekt reforestracji (ponownego zalesienia) w Brazylii. Celem jest zamiana zdegradowanego obszaru rolnego z powrotem w pierwotny las obfitujący w różne gatunki roślin i zwierząt.

Założony na osiem lat projekt realizowany we współpracy z organizacją non profit Instituto Terra przyczyni się do przywracania brazylijskiego Lasu Atlantyckiego przez posadzenie miliona starannie wybranych drzew z gatunków miejscowych. Jest to element zobowiązania podjętego przez Zurich w 2019 r., kiedy to ubezpieczyciel podpisał deklarację działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C – UN Business Ambition for 1,5°C Pledge. Zdrowe lasy oparte na gatunkach miejscowych pomagają uniknąć „zielonych pustyń”, czyli monokulturowych plantacji, które nie są zdolne do wspierania funkcjonalnych ekosystemów.

Ubezpieczyciel powiedział, że podjęte przez niego zobowiązanie odzwierciedla świadomość znaczenia zdrowych ekosystemów w walce ze zmianą klimatu, gdy organizacje międzynarodowe biją na alarm, ostrzegając przed dewastującymi skutkami utraty bioróżnorodności. Drzewo będzie zasadzone w imieniu każdego z 55 tys. pracowników Zurich, a klienci przy zakupie polis ubezpieczeniowych otrzymają propozycję zasadzenia pozostałych drzew.

Sadzenie drzew może być potężnym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych i zachowania rozmaitości zwierząt, roślin i ekosystemów, jakie mamy na naszej planecie – powiedziała Alison Martin, dyrektor Zurich na Europę, Bliski Wschód i Afrykę oraz dystrybucji bankowej. – Nie zawsze chodzi o to, ile drzew zasadzisz, ale o ich jakość i zdolność do wspierania innych form życia. Tym projektem wnosimy swój wkład w aspekt łagodzenia zmian klimatycznych, który jest często niedostrzegany: bioróżnorodność.

Skuteczna reforestracja wymaga planowania, zarządzania i zaangażowania. Firma Zurich ma nadzieję zainspirować pracowników, klientów i lokalne społeczności do uznania wagi bioróżnorodności. Według raportu ONZ z 2020 r. bioróżnorodność wewnątrz i między gatunkami i ekosystemami jest istotna dla zmian klimatycznych, trwałego bezpieczeństwa żywnościowego, jak i zapobiegania pandemiom. Ten sam raport stwierdza, że żaden z 20 celów utrzymania bioróżnorodności, ustalonych przez ONZ na lata 2010–2020, nie został osiągnięty. Projekt zapoczątkował w 1998 r. Instituto Terra, organizacja założona przez fotografa Sebastião Salgado i jego żonę Lélię. Zurich działa jako firma neutralna węglowo od 2014 r.

(AC, źródło: Insurance Journal)