Zostań Dyrektorem Obszaru Sprzedaży PZU

0
1691

Dyrektor Obszaru Sprzedaży
nr referencyjny DOS/10/2020

Rozbudowujemy strukturę sprzedaży agencyjnej. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko Dyrektora Obszaru Sprzedaży. Dołącz do Biura Sprzedaży Agencyjnej w PZU Życie SA – rekrutujemy na terenie całego kraju (byłe miasta wojewódzkie).

Twoje zadania

• Współtworzenie i wdrażanie strategii obszaru sprzedaży zgodnie z planem operacyjnym PZU Życie SA.

• Realizowanie wyznaczonego planu sprzedaży dla wszystkich linii produktowych (ubezpieczenia indywidualne, MSP i zdrowotne).

• Zarządzanie zespołem zgodnie ze zdefiniowanym modelem pracy, a w szczególności: organizowanie pracy obszaru, planowanie aktywności sprzedażowych i serwisowych, prowadzenie rozmów planująco-rozliczających, nadzór nad planami pracy menadżerów i agentów, analizowanie jakości ich pracy i monitorowanie ich wyników.

• Zapewnienie właściwego poziomu wiedzy merytorycznej menadżerom i agentom o produktach spółki, weryfikacja poprawności przygotowywanych ofert i spisywanych wniosków.

• Monitoring działań oraz osiąganych wyników sprzedaży poprzez bieżącą analizę raportów sprzedażowych i zarządczych dostarczanych przez Biuro Sprzedaży Agencyjnej.

• Rozwój kompetencji podległych menadżerów i agentów poprzez badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowywanie szkoleń i ich prowadzenie udzielanie instrukcji.

• Rekrutacja kadry menadżerskiej oraz sprzedawców poprzez aktywne pozyskiwanie kontaktów rekrutacyjnych, udział w spotkaniach z kandydatami oraz bieżącą współpracę z pracownikami Zespołu Rekrutacji i Rozwoju w Biurze Sprzedaży Agencyjnej.

Nasze oczekiwania

• Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, finanse, ubezpieczenia lub zarządzanie.

• Min. 4 lata doświadczenia w pracy w firmie ubezpieczeniowej, w tym min. 2 lata w zarządzaniu siecią sprzedaży, popartego wymiernymi sukcesami.

• Znajomość standardów pracy w zakresie zarządzania kadrą menadżerską.

• Umiejętność aktywnego budowania struktur sprzedażowych.

Oferujemy

• Realne perspektywy rozwoju w kanale sprzedaży, który rozwija się najbardziej dynamicznie.

• Realny wpływ na zasady funkcjonowania podległej struktury.

• Atrakcyjny system wynagrodzeń (umowa agencyjna).

• Pracę w renomowanej firmie (szeroka oferta produktowa, program profesjonalnych szkoleń, nowoczesne narzędzia wsparcia).

• Atrakcyjną ofertę rekrutacyjną dla podległej struktury.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Prześlij swoją aplikację na adres: bsa_rekrutacja@pzu.pl

Przesłanie do PZU Życie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 1 Kodeksu pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz innych, których pracodawca żąda w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisu prawa, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Spółki z Grupy PZU w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zechce Pani/Pan, z własnej inicjatywy, zawrzeć informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody: „Wyrażam zgod ę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy PZU moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałam/em Spółkom z własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym”.

Efektywnie rozbudowujemy nasze struktury sprzedażowe. Od maja 2020 roku zrekrutowaliśmy 33 Dyrektorów Obszaru Sprzedaży. Poniższa mapka obrazuje potencjał rekrutacyjny w 10 sieciach sprzedaży. Zapraszamy do aplikowania.