Zurich: Pandemia odpuszcza, zyski rosną

0
128

Grupa Zurich Insurance dołączyła do innych wielkich europejskich ubezpieczycieli, zaliczając mocne odbicie w zyskach po tym jak wpływ pandemii na biznes zelżał. Zwyżkujące rynki i większa sprzedaż polis pomogły osiągać znaczne zyski po trudnym 2020 roku.

W Holandii NN Group odnotowała podwojenie zysku netto za I półrocze, podczas gdy Aegon po ubiegłorocznej stracie osiągnął zysk netto za II kw. w wysokości 849 mln euro. Akcje Zurich zyskały ok. 3%, Aegon 6%, a NN 2,4%. Zysk operacyjny Zurich za I poł. 2021 r. skoczył o 60%, do 2,7 mld dol.

– Osiągnęliśmy wybitne wyniki w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r., z zyskiem z powrotem na poziomie z 2019 r., kiedy to odnotowaliśmy najlepsze pierwsze półrocze dekady – podkreślił Mario Greco. – Jest to godne uwagi osiągnięcie, biorąc pod uwagę podwyższony poziom strat katastroficznych i trwający kryzys zdrowia publicznego.

Dyrektor finansowy George Quinn powiedział, że ekspozycja Zurich na katastrofalne powodzie w Niemczech wyniosła ok. 150–200 mln dol., choć zaznaczył, że proces likwidacji szkód jest wciąż na wczesnym etapie.

Przychód netto przypadający udziałowcom wzrósł o 86%, do 2,19 mld dol., dzięki wzrostowi zysku operacyjnego i wyższemu poziomowi zrealizowanych zysków kapitałowych. Współczynnik wypłacalności wg SST (szwajcarskiego testu wypłacalności) na poziomie 206% odzwierciedla silną kapitalizację i pozostawanie na drodze do realizacji celów na 2022 r.

(AC za Reuters)