Zurich sprzedaje GamaLife swój włoski portfel życiowy i emerytalny

0
216

3 stycznia Zurich Insurance Group ogłosiła, że jej spółka zależna Zurich Investments Life SpA zgodziła się sprzedać portfel życiowo-emerytalny – składający się zarówno z polis tradycyjnych, jak i z UFK – portugalskiej firmie ubezpieczeniowej GamaLife. To pierwszy z planowanych kroków mających na celu znaczącą poprawę alokacji kapitału w całej grupie.

Dyrektor finansowy Zurich George Quinn powiedział, że transakcja jest dowodem zaangażowania grupy w poprawę wykorzystania kapitału oraz zmniejsza jej ekspozycję na stopy procentowe i ryzyko kredytowe, pozwalając Zurichowi skoncentrować się na wybranych częściach włoskiego rynku ubezpieczeń życiowych i emerytalnych.

– Nie możemy się doczekać powitania klientów Zurichu. Naszym celem będzie zapewnienie płynnego przejścia dla wszystkich lokalnych interesariuszy oraz wprowadzenie naszych wartości w zakresie innowacji, prostoty i obsługi w powiększonej grupie GamaLife – powiedział Matteo Castelvetri, dyrektor generalny GamaLife Group. 

Oczekuje się, że po zakończeniu transakcji wymóg kapitałowy Zurych w ramach szwajcarskiego testu wypłacalności spadnie o około 1,2 mld USD, dodając około 11 punktów procentowych do jego współczynnika. Ponadto oczekuje się, że transakcja zwiększy płynność grupy o około 200 mln USD.

Przewiduje się, że zakończenie transakcji nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych.

(AM, źródło: Zurich)