Wydarzenia Miesiąca – Grudzień 2021

0
623

Wdrożenie przepisów, o wprowadzenie których ubezpieczyciele apelowali od wielu lat, Unilink, indywidualna oferta PZU Zdrowie, „Piramida Kompetencji”, akcja prewencyjna CUK Ubezpieczenia, VSoft Mobile Workforce oraz nowy Rzecznik Finansowy – tak prezentuje się lista laureatów ostatniej w 2021 roku odsłony rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Zamknięcie procesu legislacyjnego przepisów zapewniających ubezpieczycielom dostęp do danych o punktach karnych i mandatach kierowców – za spełnienie zgłaszanego od wielu lat postulatu ubezpieczycieli i umożliwienie im powiązania wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

FIRMA MIESIĄCA

Unilink – za udaną kontynuację ekspansji międzynarodowej i przejęcie Safety Broker de Asigurare – największego dystrybutora ubezpieczeń w Rumunii, prowadzącego również działalność w Mołdawii.

PRODUKT MIESIĄCA

Pakiety medyczne i profilaktyczne PZU Zdrowie dla klientów indywidualnych – za dostrzeżenie szerokiego grona, które ze względu na politykę pracodawcy, charakter wykonywanej profesji czy indywidualne potrzeby nie mają dostępu do grupowych pracowniczych pakietów zdrowotnych i stworzenie propozycji adekwatnej do potrzeb każdego z wyżej wymienionych odbiorców.

INICJATYWA RYNKOWA MIESIĄCA

Cykl szkoleń PZU Lab zatytułowany „Piramida Kompetencji” – za podjęcie wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwach oraz prewencji katastroficznej, opracowanie szerokiego zakresu merytorycznego szkoleń oraz edukowanie w oparciu praktyczne przykłady szkód.

INICJATYWA SPOŁECZNA MIESIĄCA

Akcja Fundacji Bezpieczni.eu i CUK Ubezpieczenia „Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask” – za podjęcie działań prewencyjno-edukacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego poziom nadal pozostawia wiele do życzenia.

INNOWACJA MIESIĄCA

Aplikacja VSoft Mobile Workforce – za stworzenie narzędzia umożliwiającego obsługę procesu likwidacji szkód w usystematyzowany sposób, od ustalenia i potwierdzenia zakresu prac, poprzez automatyczne wyznaczenie pracowników do obsługi zadania, po raportowanie i przekazywanie niezbędnej dokumentacji do ubezpieczyciela.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Bohdan Pretkiel, nowy Rzecznik Finansowy – za nominację na jedno z najbardziej eksponowanych, a zarazem najtrudniejszych stanowisk na rynku finansowym.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl