4 miliony aktywnych rachunków PPK

0
698

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,44 mln osób z 322 tys. podmiotów, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 20 tys. osób. Liczba aktywnych rachunków PPK uplasowała się na poziomie 4,03 mln szt. – wynika z „Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych”, uaktualniającego dane o programie na 29 lutego 2024 r.

Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,43%, przy czym najbardziej dynamicznie rośnie w firmach zatrudniających ponad 250 osób.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,43 mld zł i wynosi aktualnie 23,48 mld złotych. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, a średni koszt prowadzenia PPK spadł do poziomu 0,331%. Zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5300 zł i od 2024 r. 7000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 125% do 161%.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)