Agenci wypracowują blisko dwie trzecie przypisu krajowych ubezpieczycieli

0
1988

Dla zakładów ubezpieczeń agenci i brokerzy wciąż są głównymi kanałami pozyskiwania przychodów ze składek. Powoli swoją pozycję rynkową wzmacniają też towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Z opublikowanego 28 września raportu Komisji Nadzoru Finansowego „Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2020” wynika, że na koniec grudnia ubiegłego roku na polskim rynku funkcjonowało 30 975 zarejestrowanych agentów – o 1,02% mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej (31 293). O 0,93%, z 237,03 tys. do 239,24 tys., wzrosła natomiast liczba osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne.

Za pośrednictwem podmiotów klasyfikowanych w raporcie KNF jako agenci ubezpieczeniowi zebrano 12 473,15 mln zł składek brutto z ubezpieczeń na życie. Kwota ta stanowiła 60,1% rocznego przypisu działu I (20 753,49 mln zł). Najwyższy poziom sprzedaży odnotowano w pozycji „agenci – osoby prawne” i wyniósł on 8194,53 mln zł.

W dziale II agenci zebrali 28 515,21 mln zł składek – 66,81% wyniku sprzedażowego rynku non-life w 2020 roku (42 678,26 mln zł). Także w tym przypadku najwyższy rezultat z dystrybucji wypracowali agenci ubezpieczeniowi osoby prawne – 13 484,05 mln zł.

Blisko 11 mld zł od brokerów

Raport KNF wskazuje również, że na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 1465 brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – o 7 więcej niż rok wcześniej. 907 z nich działało jako osoby prawne, natomiast 558 – jako osoby fizyczne. Dwanaście miesięcy wcześniej było to odpowiednio 896 i 562 brokerów.

Sektor brokerski odpowiadał za 10 702,42 mln zł składek – 2812,71 mln zł w dziale I oraz 7889,71 mln zł składek w dziale II. W obu sektorach za zdecydowaną większość sprzedaży odpowiadali brokerzy osoby prawne – odpowiednio 2557,53 mln zł w życiówce i 7372,08 mln zł w majątku.

Rośnie rynkowy udział TUW-ów

Raport KNF zawierał również dane na temat sektora towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Wynikało z nich, że ubiegłoroczny przypis TUW-ów wyniósł 2361,17 mln zł. Był to rezultat o 5,99% wyższy niż 2227,65 mln zł zebrane przez towarzystwa w 2019 r. Ubiegłoroczny wynik sprzedażowy sektora ubezpieczeń wzajemnych stanowił 3,72% wyniku całego rynku (63 431,75 mln zł). Rok wcześniej TUW-y legitymowały się udziałem na poziomie 3,49%.

Przez 12 miesięcy ub. r. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wypłaciły 963,72 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 5,29% więcej niż w roku poprzednim, tj. 915,32 mln zł. Wynik techniczny TUW-ów wzrósł o 20,13% r/r, z 61,96 mln zł do 74,43 mln zł. O 4,54% spadł natomiast ich zysk netto (95,59 mln zł vs. 100,13 mln zł na koniec 2019 r.)

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl