Allianz Trade: Niski wzrost i gwałtowne zwiększenie liczby upadłości w Polsce w 2023 r.

0
723

W opinii Allianz Trade polska gospodarka prawdopodobnie wpadnie w techniczną recesję po wyraźnym osłabieniu aktywności gospodarczej w I kwartale 2023 roku. Z danych ubezpieczyciela wynika, że w naszym kraju gwałtownie wzrasta liczba upadłości przedsiębiorstw i utraty należności, ponieważ osłabienie gospodarki zbiera swoje żniwo.

W marcu odnotowano 421 upadłości polskich firm, co oznacza, że w I kwartale miało miejsce 1083 takich zdarzeń. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce odnotowano 3249 niewypłacalności, co stanowi kolejny rekordowy wynik, o 54% wyższy niż w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

W przeciwieństwie do sytuacji na świecie, gdzie wzrost liczby upadłości dotyczy dużych firm (o obrotach 50 mln euro i więcej), w Polsce dotyczy on prawie wyłącznie upadających małych i średnich przedsiębiorstw – tylko dwie z 421 niewypłacalnych firm w marcu miały obroty powyżej 20 mln euro. Choć MŚP są szczególnie narażone na zaostrzenie warunków finansowania, wzrost kosztów (np. paliwa i płac) oraz utratę rynków zbytu (Rosja i częściowo Ukraina), wiele dużych polskich przedsiębiorstw zdołało skonsolidować swój udział w rynku i pozycję finansową, a niektóre nawet zwiększyły rentowność i dokonały przejęć.

Upadłości firm w Polsce

Allianz Trade spodziewa się, że w 2023 r. liczba upadłości przedsiębiorstw prawdopodobnie wzrośnie o 30%.

(AM, źródło : Multi AN)