Wyzwania sektora ubezpieczeniowego – na jakie zmiany muszą przygotować się ubezpieczyciele?

0
519

Rozwijająca się technologia, a wraz z nią zmiany w zakresie praw i regulacji stanowią największe wyzwania w działalności sektora ubezpieczeniowego. Tematyce tej zostaną poświęcone warsztaty online zatytułowane: „Wyzwania sektora ubezpieczeniowego – nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Zarządzanie produktami zgodnie z ESG

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed towarzystwami w 2023 r. jest zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi zgodnie z ESG. Skrót ten według definicji Komisji Europejskiej odnosi się do oddziaływania biznesu na otoczenie, środowisko oraz społeczeństwo.

Regulacje nakładają na instytucje ubezpieczeniowe intensyfikację działań zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku z tym każda organizacja w swoich procesach biznesowych jest zobowiązana do szerszego spojrzenia – nie tylko na swoje zyski, ale również kwestie społeczno-gospodarcze i środowiskowe. 

Jakie zmiany należy zatem wdrożyć? Istotne są zarówno działania mające na celu przeorganizowanie procesów w taki sposób, by zredukować ślad węglowy, jak i tworzenie zoptymalizowanych pod kątem CSR produktów ubezpieczeniowych, które zwiększą zaangażowanie klientów w działaniach prośrodowiskowych. Choć są to zmiany idące z duchem czasu, wprowadzenie ich wymaga od organizacji znacznych zmian w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego. 

Fundamentalne znaczenie APK

Analiza potrzeb klienta to istotny element pracy branży ubezpieczeniowej, którego celem jest dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do klienta na podstawie jego potrzeb, wymagań oraz sytuacji finansowej.

Regulacje związane bezpośrednio z APK, mimo że praktykowane od wielu lat, nie zawsze były dostatecznie precyzyjne, co mogło prowadzić do sytuacji, w której klient nabywał ubezpieczenie nieodpowiednie do swoich potrzeb.

Nowe spojrzenie na proces analizy potrzeb klienta zapewnia wyższą skuteczność w identyfikacji prawdziwych potrzeb klienta oraz dopasowaniu najlepszej dla niego oferty. Jakie rozwiązania zastosować, aby obowiązek przeprowadzenia APK nie pozostawał jedynie czynnością wymaganą przez regulacje prawne?

– Najlepsze rozwiązania to rozwiązania najprostsze. Co to oznacza? Po pierwsze konstrukcja pytań w analizie potrzeb powinna być jasna, przejrzysta i zrozumiała. Powinniśmy stosować pytania zamknięte, tak aby klient mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po drugie warto zamieścić przykład, kiedy świadczenie jest przyznawane, a kiedy się nie należy. Taki element daje szersze spektrum dla klienta, poza tym jest pewnym zabezpieczeniem dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego w przypadku zastrzeżeń missellingu. W przypadku produktów inwestycyjnych bądź związanych z inwestycjami, warto przeprowadzić profilowanie klienta, czyli określenie tolerancji ryzyka i oczekiwanego zysku. Połączenie elementów pytań zamkniętych i przykładów daje większą przejrzystość działania produktu, jak również jest bezpieczniejsze zarówno z punktu widzenia oferenta, jak i klienta – mówi Krzysztof Powązka, CSO i dyrektor sprzedaży Laven.

Nowoczesne kanały dystrybucji

Jednym z istotniejszych wyzwań dla branży jest wykorzystanie nowoczesnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń, co pozwoli dotrzeć do znacznie większej liczby klientów oraz dopasować się do ich preferencji.

Zmiany w zakresie przemodelowania struktury sprzedażowej są widoczne już od kilku lat. W perspektywie długoterminowej są one opłacalne. Zmiana modelu biznesowego i zwiększona koncentracja na obszarze rozwijania nowoczesnych kanałów dystrybucji pozwoli na redukcję kosztów, przy zachowaniu optymalnej efektywności sprzedaży i wysokiej jakości oferowanych usług.

Wdrożenie nowego standardu chmury obliczeniowej

Istotną zmianą będzie także dostosowanie się do nowego standardu chmury obliczeniowej opracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń. PIU przygotowała zbiór zasad przygotowania i przeprowadzenia skutecznego wdrożenia chmury, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych oraz nadzorczych. Chmura ubezpieczeniowa stanowi istotny element cyfryzacji rynku ubezpieczeń, a dla sektora jest szansą na rozwój oraz optymalizację biznesu. Kluczem jednak jest dostosowanie procesów opartych o rozwiązania chmurowe do przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie przepisów regulujących umowy outsourcingu. 

Przed sektorem ubezpieczeniowym stoi obecnie wiele wyzwań, które są wynikiem rozwoju technologii oraz zmian w regulacjach prawnych. Prelegenci omówią najważniejsze z nich podczas warsztatów Wyzwania sektora ubezpieczeniowego – nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne.

(am, źródło: mmc Polska)