Analizy Online: Średnia roczna stopa zwrotu OFE wyniosła 0,8%

0
608

W ubiegłym roku Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarobiły średnio 0,8%. Najlepszym wynikiem legitymował się Allianz Polska OFE (+1,9%) – wynika z danych zebranych przez Analizy Online (AO).

Według szacunków analityków, na podium funduszy z najwyższą roczną stopą zwrotu znalazły się ponadto OFE PZU „Złota Jesień” (1,5%) oraz Aviva OFE (1,2%). Cztery spośród dziesięciu OFE zanotowały wynik poniżej średniej. Najsłabiej wypadły AXA OFE (-0,7%) oraz Generali OFE (0%).

Dodatnie wyniki zarządzania wypracowane w grudniu przez fundusze podwyższyły stan aktywów OFE o 0,98 mld zł. W skali całego roku OFE zarobiły dla swoich uczestników łącznie 1,4 mld zł. Nie wystarczyło to jednak do powiększenia aktywów. W grudniu OFE przelały z tytułu „suwaka” na konta ZUS 543 mln zł, otrzymując z tytułu składek jedynie 246 mln zł. AO szacują ujemne saldo przepływów w skali całego roku na ok. 3,7 mld zł. W sumie na koniec grudnia wartość aktywów zgromadzonych w OFE wyniosła 154,8 mld zł, czyli o 1,7% mniej niż rok wcześniej.

– W 2019 roku rodzimy parkiet nie był hojny dla oszczędzających na emeryturę. Mimo to OFE odnotowały wynik znacząco lepszy od indeksu szerokiego rynku WIG. Zdecydowana większość analityków prognozuje, że w 2020 roku polskie akcje pozwolą zarobić znacznie więcej. To dobra informacja nie tylko dla członków OFE oraz oszczędzających indywidualnie na emeryturę w ramach IKE czy IKZE. To korzystne prognozy dla kolejnego etapu wdrażania PPK. Dobra koniunktura na warszawskiej giełdzie podkreśli zalety planów kapitałowych, co powinno przełożyć się na wzrost wskaźnika partycypacji. Im będzie on większy, tym bardziej rosnąć będą szanse na trwałą poprawę kondycji naszego rynku kapitałowego i podniesienie jego efektywności. Taki rozwój sytuacji przyniesie korzyści nie tylko inwestorom, ale i emitentom – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

(AM, źródło: Analizy Online)