Analizy Online: Wysokie zyski oszczędzających w PPK

0
254

Z danych zgromadzonych przez Analizy Online wynika, że w pierwszym kalendarzowym roku funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych aktywa w nich zgromadzone sięgnęły 3 mld zł. W PPK uczestniczyło blisko 1,7 mln osób.

AO podkreślają, że wszystkie fundusze zdefiniowanej daty zakończyły rok zyskiem, a średnia stopa zwrotu z zainwestowanych środków wyniosła od 7,7% do 13,4% (w zależności od daty docelowej analizowanej grupy funduszy). Z analiz autorów raportu wynika też, że jeśli uczestnik PPK zarabiający średnią krajową przez 12 miesięcy przekazał na rachunek 1450 zł (przy składce na poziomie 2%), to na koniec roku na jego koncie było w zależności od grupy funduszy od 2639 zł do 2872 zł. Analitycy wskazują, że to oznacza od 82% do 98% zysku.

Z danych Analiz Online wynika, że w ub.r. do PPK trafiło ok. 2,5 mld zł nowych środków. Na koniec 2020 r. aktywa w programie uplasowały się na poziomie 2,8 mld zł.

Niezmiennym liderem rynku w tej kategorii jest PKO TFI, które na koniec grudnia zarządzało 959,4 mln zł (34,2% udziału w rynku). W pierwszej trójce pozostają także TFI PZU (391 mln zł, 13,9%) oraz Nationale-Nederlanden PTE (382 mln zł, 13,6%).

Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod koniec grudnia w PPK uczestniczyło blisko 1,689 mln pracowników. Najwięcej – 483 tys. uczestników – ma swoje konto w PKO TFI. 

(AM, źródło: Analizy Online)