ANG ze zdalnym systemem tłumaczenia języka migowego

0
270

Grupa ANG udostępnia bezpłatną pomoc tłumacza migowego i ułatwia osobom głuchym kontakt z ekspertami finansowymi. Usługa została uruchomiona we współpracy z Migam.org

– Zobowiązaniem branży finansowej wobec swoich klientów jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej. Nie chodzi tylko o to, byśmy oferowali przejrzyste, zrozumiałe i proste produkty finansowe za godziwą cenę. Kluczowe jest również skupienie się na budowaniu świadomości i zapewnieniu dostępu do nich wszystkim konsumentom. Dlatego też nawiązanie współpracy z Migam było oczywistym krokiem w rozwoju naszej firmy. Dodatkowym argumentem było także to, że wśród współpracowników ANG są osoby głuche. Podążamy za ich rekomendacją – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG.

Jako jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy Grupa ANG podpisała Deklarację Odpowiedzianej Sprzedaży. Dokument, który wyznacza ramy odpowiedzialności wobec konsumenta, promuje działania wykraczające poza wymagania określone prawem i zachęca do ciągłego doskonalenia się w tym obszarze.

(AM, źródło: ANG)