Aon zadba o cyberubezpieczalność firm

0
424

Aon wprowadza nową ofertę mającą na celu zwiększenie odporności firm w Wielkiej Brytanii oraz w regionie EMEA, dzięki zajęciu się problemami ubezpieczalności cyber.

Ransomware Defence – obrona przed ransomware – łączy doświadczenie i możliwości Aon w zakresie cyberbezpieczeństwa w jednym rozwiązaniu pomagającym średnim firmom poprawić i zademonstrować swoją gotowość cybernetyczną. Ta oferta może pomóc klientom złagodzić grożące im ryzyko ataku oprogramowaniem wymuszającym oraz ułatwić im zawarcie cyberubezpieczenia.

Oferta obejmuje ocenę płaszczyzny ataku, skanowanie zewnętrznych zagrożeń, symulacje cyberataku i ocenę gotowości do odpowiedzi na incydent.

– Incydenty ransomware są coraz częstsze, bardziej wyrafinowane i ukierunkowane, podczas gdy same żądania okupu rosną. Przy takiej dynamice wiele firm jest bardziej narażonych na cyberzagrożenia i niezdolnych do zapewnienia sobie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej, jakiej potrzebują, gdy dojdzie do zdarzenia – komentuje Richard Hanlon, dyrektor handlowy działu Cyber Solutions Aon na region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

– Dzięki Ransomware Defence Aon może pomóc firmom podwyższyć poziom bezpieczeństwa i zapewnić bardziej precyzyjną ocenę ich mechanizmów obronnych, obniżając prawdopodobieństwo skutecznych ataków i dając im silną pozycję dla uzyskania dostępu do ubezpieczenia, jakiego potrzebują – mówi Tracie Thompson kierująca działam Commercial Risk Aon na region EMEA.

Aon wyjaśnia, że ubezpieczyciele ponoszą coraz większe straty, głównie za sprawą mnożenia się ataków ransomware, których częstotliwość wzrosła o niemal 500% od 2018 r.

Wzrost częstotliwości i dotkliwości szkód skutkuje znaczną podwyżką stawek, co doprowadziło do utrudnienia zawierania umów i odnowień na rynku cyberubezpieczeń.

Ubezpieczyciele zaczęli oceniać, czy ich ubezpieczeni wdrożyli odpowiednie środki bezpieczeństwa – Aon zauważa, że niekorzystna ocena może mieć niekorzystny wpływ na stawkę, składki, sumę ubezpieczenia i warunki dla danego klienta.

Podczas gdy duże firmy mają wdrożone bardziej wyrafinowane środki bezpieczeństwa, wiele firm średnich nie może wykazać się odpowiednim przygotowaniem. To sprawia, że są bezbronne wobec cyberzagrożeń i w efekcie może im być trudno zawrzeć ubezpieczenie cyber, jeśli w ogóle nie będzie to niemożliwe.

Wytyczne co do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy cyberubezpieczalności Aon zawarł w przewodniku Ransomware Defence Recommended Practices. Jest tu m.in. lista, za pomocą której firma może określić poziom dojrzałości swojej ochrony przed ransomware i przygotowania na długoterminowe ryzyko.

AC