APK w ubezpieczeniach grupowych to szansa czy tylko obowiązek?

0
767

Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń wprowadziła obowiązek zbadania przed decyzją klienta jego wymagań i potrzeb. Jak ten przepis wpływa na działalność brokera w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie?

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w art. 8 ust. 1 wskazuje, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji.

Przepis określa, kto (dystrybutor ubezpieczeń) co musi uczynić (określić wymagania i potrzeby). Inny przepis przytoczonej wyżej ustawy informuje, że dystrybutorem ubezpieczeń jest również broker ubezpieczeniowy, zatem i na nim spoczywa obowiązek przeprowadzenia APK (art. 4 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

W tym stanie rzeczy przy działalności brokerskiej pojawiają się zasadnicze pytania: czy przeprowadzać APK jedynie w celu spełnienia obowiązku ustawowego, czy jednak oprócz poszanowania prawa pójść dalej, poświęcając czas na wypracowanie narzędzi, które pozwolą faktycznie dociec, czego oczekuje od nas klient? Zdecydowanie wybieram drugą odpowiedź.

W praktyce

Z perspektywy brokera ubezpieczeniowego uważam, że mimo znacznie większej liczby produktów i klauzul APK łatwiej jest przeprowadzić przy ubezpieczeniu mienia niż „grupówki”. Powód? Decyzyjność. Zarząd firmy lub wyznaczone przez niego osoby mogą przedstawić nam wszystkie informacje potrzebne do przygotowania odpowiednich rozwiązań oraz udzielić odpowiedzi na ważkie pytania, jak zakres ryzyka produkcyjnego, logistyka, kierunki rozwoju czy założenia finansowe.

W ubezpieczeniach grupowych na życie najtrudniejszym zadaniem dla brokera jest zdefiniowanie samej potrzeby – mamy do czynienia z dużą grupą ludzi o różnym spojrzeniu na to, jaki kształt powinno mieć ICH ubezpieczenie.

Na starcie pojawia się pytanie o wiek pracowników. Na każdym etapie życia oczekiwania względem zakresu ubezpieczenia będą inne. W ramach jednego pracodawcy spotykamy się z osobami wykonującymi skrajnie odmienne prace na różnych stanowiskach – od operatorów maszyn, po księgowość, gdzie ryzyko związane z wykonywanym zawodem jest zupełnie inne.

Ciekawym zagadnieniem jest tworzenie programów ubezpieczeniowych w ramach różnych grup zakupowych, gdzie ww. problemy powielają się w ramach kilku zakładów pracy. Bezspornie (jak zawsze) istotne są też pieniądze. Jak więc skonstruować dobre ubezpieczenie, tak aby cena nie odstraszała?

Odpowiedź? Broker

Odpowiedzią na wszystkie wyżej wymienione pytania jest współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w procesie przygotowywania programu ubezpieczenia dla pracowników.

Obowiązkiem brokera jest mieć wypracowane narzędzia, pozwalające na precyzyjne badanie potrzeb pracowników i wskazanie odpowiednich rozwiązań produktowych dostępnych na rynku, które mogą odpowiedzieć na najbardziej skomplikowane potrzeby wymagającego klienta.

Nawet bez ustawowego obowiązku APK jest podstawowym źródłem wiedzy dla brokera w procesie obsługi i moim zdaniem jest to niezbędny atrybut do prawidłowego wykonywania naszej pracy.

Mateusz Narzyński
broker ubezpieczeniowy w Biurze ubezpieczeń na życie Inter-Broker