Assistance zyskuje na znaczeniu w czasach pandemii

0
365

W ciągu roku liczba posiadaczy ubezpieczenia assistance zwiększyła się o ponad połowę. Absolutna większość z tych, którzy skorzystali z usług oferowanych w ramach tego typu ochrony, była zadowolona z udzielonej im pomocy – takie wnioski płyną z dziesiątej edycji  Ogólnopolskiego Badania Assistance

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że już 43% z nich posiada assistance.

– Od 25 lat pomagamy klientom i budujemy świadomość assistance w Polsce. Od początku naszej działalności obserwujemy, że wraz z rozwojem naszej oferty i zdobywaniem zaufania klientów, popularność usług assistance rosła. Przez ostatnie 10 lat widzimy szczególnie dużą dynamikę tego wzrostu, w konsekwencji obecnie ponad 50% więcej osób posiada assistance, niż to miało miejsce 10 lat temu. Rozwiązania assistance stały się powszechne i co najważniejsze, poziom satysfakcji klientów jest regularnie na poziomie ok. 95 %, poziomie nieosiągalnym dla innych rodzajów ubezpieczeń i usług – mówi Ryszard Grzelak, prezes Europ Assistance Polska.

Co trzeci posiadacz assistance korzysta z tych usług

Najwięcej uczestników badania zadeklarowało posiadanie assistance samochodowego (91% wskazań). O dwa punkty procentowe wzrosła liczba osób, która posiadają assistance domowy (23%), a o cztery – assistance medyczny  (19%). Z kolei assistance podróżny pozostało na poziomie 12%.

Assistance kojarzone jest głównie z pomocą drogową (78%). Jednak coraz więcej osób kojarzy assistance z innymi formami wsparcia, np. z pomocą w nagłych sytuacjach (34%), z pomocą podczas podróży (31%) czy z opieką medyczną (20%).

36% ankietowanych posiadających assistance przyznaje, że korzysta w praktyce z tych usług. Dla porównania autorzy badania przypomnieli, że 10 lat wcześniej z assistance korzystała co piąta osoba. Co najmniej raz w roku z pomocy korzysta 43% posiadaczy tego typu usług. Najwięcej osób korzysta z assistance samochodowego (83%), pomocy medycznej (11%) i pomocy w domu (11%).

Wzrost popularności usług w czasie pandemii

Zaobserwować można także wpływ pandemii na sposób i rodzaj wykorzystywanego assistance. Więcej czasu spędzonego w domu miało przełożenie na wzrost wykorzystania usług home assistance. Ankietowani częściej, niż w roku poprzednim wskazywali, że korzystali z pomocy specjalisty w domu – 23% respondentów, o 10 p.p. więcej niż przed rokiem przyznało, iż korzysta z takiej usługi kilka razy w roku.

– Zeszły rok był bardzo specyficzny. Zdecydowanie więcej czasu spędzaliśmy w swoich mieszkaniach i domach, co przełożyło się na częstsze wykorzystywanie assistance domowego. Bardziej intensywna eksploatacja sprzętów skutkowała częstszymi awariami. Assistance domowy konsekwentnie z roku na rok staje się jeszcze bardziej popularny. To lubiany przez naszych klientów produkt i dający realną pomoc, gdy najbardziej tego potrzebują – mówi Ryszard Grzelak.

Skutki pandemii zaobserwować można także w wynikach dotyczących assistance medycznego. 51% ankietowanych przyznało, że korzystała z formy tele/wideokonsultacji medycznej. W stosunku do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 34 p.p. Widać również wzrost otwartości i akceptacji, zdalnej formy pomocy lekarskiej. 80% osób przyznaje, że skorzystałoby z możliwości wideokonsultacji lekarskiej – to o 16 p.p. więcej niż w zeszłym roku.

– Wyniki te dobrze oddają otwartość społeczeństwa na nowe technologie w zakresie świadczonych usług medycznych. Pandemia szybko zweryfikowała oczekiwania i możliwości. Z dnia na dzień okazało się, że wideo- czy telekonsultacja lekarska to aktualnie najbardziej powszechna i często jedyna możliwość uzyskania pomocy medycznej. Wyniki te mają odzwierciedlenie również w naszych statystykach, gdzie w 2020 roku zanotowaliśmy znaczny wzrost wykorzystania zdalnej metody kontaktu z lekarzem w stosunku do roku poprzedniego – dodaje Ryszard Grzelak.

Autorzy badania podkreślili, że poziom satysfakcji z otrzymanej usługi w tegorocznej edycji badania osiągnął historycznie najwyższy wynik. 96% respondentów, którzy skorzystali z assistance, wyraziło zadowolenie z otrzymanej pomocy. Zdaniem 51% badanych usługi regularnie zyskują na znaczeniu i są jeszcze bardziej przydatne właśnie w okresie pandemii.

Assistance medyczny coraz bardziej ceniony

Pomimo że wciąż najbardziej użyteczną usługą pozostaje assistance samochodowy (85%), badani częściej dostrzegają zalety assistance medycznego (54%) i assistance podróżnego (47%). W stosunku do zeszłorocznych wyników wzrosło również znaczenie assistance domowego (21%).

Wśród ankietowanych występują również preferencje co do określonego rodzaju świadczeń ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni za najbardziej użyteczny uważają assistance medyczny – odpowiednio 60% i 47%, podróżny – 48% i 46% oraz pomoc w domu (wizytę hydraulika i ślusarza) – 23% i 18%. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wybierają assistance samochodowy – odpowiednio 90% i 81%.

O badaniu:

X Ogólnopolskie Badanie Assistance przeprowadzono w styczniu 2021 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska. OBA to najbardziej kompleksowe, największe i najdłużej prowadzone (od 2009 r.) badanie rynku assistance w Polsce.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Europ Assistance Polska)