Atradius: Branża rolno-spożywcza dłużej czeka na zaległe faktury

0
146

Z Barometru Praktyk Płatniczych przygotowanego przez Atradius wynika, że 43% całkowitej wartości faktur B2B wystawionych przez polskie firmy z branży rolnej oraz spożywczej regulowanych jest po terminie. To niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię Covid-19 spowodował, że czas oczekiwania na zapłatę należności wynikających z zaległych faktur wydłużył się w polskim sektorze rolno-spożywczym średnio do 20 dni – tak w corocznym badaniu Barometr Praktyk Płatniczych zadeklarowało 40% ankietowanych w Polsce. Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10% lub więcej zgłosiło 91% respondentów. Obecnie wskaźnik rotacji należności w branży rolno-spożywczej wynosi średnio 154 dni, znacznie powyżej 103-dniowej średniej dla sektora w Europie Wschodniej.

– Badane przez nas firmy z sektora rolno-spożywczego w Polsce odczuwają negatywny wpływ pandemii Covid-19 na ich przychody – odpowiedziało tak 62% ankietowanych. Z kolei w przypadku 55% ankietowanych obecna sytuacja źle oddziałuje na przepływy środków pieniężnych. Aby uchronić firmę przed brakiem płynności, 47% ankietowanych w polskiej branży rolno-spożywczej musiało opóźnić płatności dla swoich dostawców, a 37% zwiększyło czas i środki przeznaczone na egzekwowanie zapłaty nieuregulowanych faktur – zauważa Aleksandra Gliszczyńska, dyrektor departamentu oceny ryzyka Atradius.

Badane firmy zaczęły częściej uzyskiwać informacje kredytowe bezpośrednio od swoich klientów. Dane te wraz z referencjami bankowymi stanowią obecnie najczęściej wykorzystywane źródła oceny zdolności kredytowej.

– Jak wynika z Barometru Praktyk Płatniczych, ankietowani w polskiej branży rolno-spożywczej większą uwagę przykładają do zarządzania należnościami, co obok weryfikacji kredytowej kontrahentów ma zabezpieczyć przez utratą płynności finansowej. Wśród działań podejmowanych w celu zminimalizowania ryzyka zaległości w płatnościach, wymieniali częstsze wysyłanie przypomnień o zaległych fakturach i stosowanie kilku narzędzi zarządzania należnościami, m.in. samoubezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego i faktoring – podkreśla Aleksandra Gliszczyńska.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy polska branża rolno-spożywcza planują częstsze korzystanie z samoubezpieczenia i przypomnień o zaległych fakturach. Za największe wyzwania dla rentowności w 2021 r. ankietowani uważają utrzymanie odpowiedniego poziomu przepływu środków pieniężnych (56% wobec 45% na poziomie regionalnym) oraz ograniczenie kosztów (53%).

48% badanych spodziewa się, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja gospodarcza w kraju ulegnie poprawie, z kolei 46% uważa, że ulegnie pogorszeniu. 54% firm wyraża pesymizm co do perspektyw dla gospodarki światowej, a 51% – dla handlu międzynarodowego

(AM, źródło: Havas PR Warsaw)